expressionisme
expressionistische beeld
factuur
figuratief
figuratieve kunst
fleur-de-lis
Flevo Lacus
follie
formeren
fresco
fronton
functionalisme
functionalistische stijl
gaand want
galvaniseren
gangen
geabstraheerd
gebeeldhouwd
geboetseerd
geciseleerd
geconstrueerd
geglasparelstraald
gemodelleerd
genius loci
geometrie
De geometrie of meetkunde is het onderdeel van de wiskunde, dat zich bezighoudt met het bepalen van afmetingen, vormen, de relatieve positie van figuren en de eigenschappen van de ruimte.