Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Plaats: Nagele

Locatie: Ring 5

Maker: Wouter van der Kuilen

materiaal: beton, baksteen, glas, hout

Jaar: 1961


Beschrijving:

In Nagele is de verzuiling goed zichtbaar op de centrale ruimte van het dorp waarop de kerken van de verschillende gezindten ieder in hun eigen hoek staan. Terwijl in de meeste dorpen in Noordoostpolder drie kerken gepland waren kreeg Nagele er vier. De rooms-katholieke kerk staat in de zuidwesthoek, de gereformeerde kerk in de noordwesthoek en de hervormde kerk en de gereformeerde kerk vrijgemaakt staan naast elkaar in de zuidoosthoek. Zowel de hervormde kerk als de gereformeerde kerk vrijgemaakt zijn ontworpen door Wouter van der Kuilen van architectenbureau Nielsen, Spruit en van der Kuilen.

De modernistisch vormgegeven gereformeerde kerk vrijgemaakt uit 1961 is opgebouwd uit een aantal kubistische volumes en behoort tot het type doosvormige kerk, een kerkgebouw waarbij één of meer rechthoekige of vierkante bouwvolumes met een plat dak al dan niet met tussenlid aan elkaar gekoppeld zijn. De bijgebouwen van de gereformeerde kerk vrijgemaakt springen naar voren. Er tussenin is een pleintje en daarachter bevindt zich de ingang naar de kerkzaal, het hoogste blok. Dit bouwvolume heeft weinig ramen. Het platte dak sluit niet aan op de muur. Tussen het dak en de muur zit een smalle glasstrook die voor lichtinval zorgt. Het liturgisch centrum kreeg een bijzonder lichtaccent door een horizontale glasstrook die boven de vloer is aangebracht. De gevels zijn van rode steen, de vensters en deuren van hout in lichte kleuren en het dak is bedekt bedekt met bitumen. De ingangspartij van de kerkzaal bestaat uit glas.

In 2007 is het kerkgebouw gerenoveerd waarbij de kerkzaal werd ingericht als multi-functionele ruimte. Wegens teruglopend kerkbezoek is de kerk in 2013 buiten gebruik gesteld.

Architect

Architect Wouter van der Kuilen (1932-2003) is een aanhanger van het Nieuwe Bouwen. Verspringende wanden en de toepassing van rechthoeken en vierkanten zijn typerend voor deze stroming. Kenmerkend voor de ontwerpstijl van Van der Kuilen zijn in elkaar geschoven kubistische volumes voorzien van platte daken met forse dakrand. Van der Kuilen heeft veel hervormde kerken ontworpen, onder andere in Nagele (1960), het Open Hof in Dronten (1965) en de Voorhof in Emmen (1965).

Architect Wouter van der Kuilen maakte van 1954 tot 1961 deel uit van een architectenbureau in de vorm van een maatschap, die in 1945 was opgericht door de architecten Christiaan H. Nielsen en Joop Spruit. Het werk van architectenbureau Nielsen, Spruit en van der Kuilen bestond voornamelijk uit kerkbouw en woningbouwcomplexen. Interessant is dat hij samen met Nielsen en Spruit geen hervormde maar gereformeerde kerken ontwierp o.a in Amsterdam (1955), Bussum (1956), Heemstede (1957) en Leiden (1961) en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, De Rank, in Emmeloord (1959) en in Nagele (1961). Architectenbureau Nielsen, Spruit en van der Kuilen was betrokken bij de uitvoering van het stedenbouwkundigplan van Hoorn-Noord. Het schoolgebouw van de voormalige ULO en de maisonette woningen aan de Liornestraat waren van de hand van Van der Kuilen.

Laatste Update zaterdag, 18 februari 2017