zonder titel

zonder titel
zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel

Plaats: Dronten

Locatie: De Zuid

Kunstenaar: Cyril Lixenberg

Materiaal: gelakt staal

Jaar: 1998

Beschrijving:

Verspreid over Dronten staan 26 kunstwerken van de van oorsprong Engelse kunstenaar Cyril Lixenberg. In 1997 bestond de gemeente Dronten 25 jaar. Om dit feit te vieren zijn 25, speciaal voor deze gelegenheid vervaardigde, kunstwerken in de woonkern van Dronten geplaatst. Later is daar nog 1 aan toegevoegd als verwijzing naar de toekomst. De kunstwerken zijn door de kunstenaar in bruikleen aan de gemeente gegeven. Zij blijven eigendom van Lixenberg. De gemeente heeft voor de funderingen en het plaatsen gezorgd. De beelden worden verankerd in een betonnenplaat op een schuimrubber fundament. Dit voorkomt scheefzakken. Cyril Lixenberg heeft in Dronten een unieke buitenexpositie. Als één van de kunstwerken verkocht wordt, zorgt Lixenberg dat er een nieuw object voor in de plaats komt.

Tijdens zijn onvermoeibare pogingen om beelden te laten integreren in hun omgeving, bedenkt Cyril Lixenberg steeds weer nieuwe mogelijkheden. Bijzonder aan dit kunstwerk is dat de drie dimensies uit één plaat staal tevoorschijn zijn getoverd. Wie er fysiek toe in staat zou zijn alle geometrische vormen ‘terug te vouwen’ in hun oorspronkelijke positie, houdt een platte cirkel over. Maar door de artistieke ingrepen van de kunstenaar is een nieuwe orde ontstaan waarbij delen van de cirkel elkaar aanvullen en doorsnijden.

In het programma Beeldspraak van Omroep Flevoland wordt het werk van Lixenberg in Dronten besproken.

Kunstenaar

Shalom (Cyril) Lixenberg werd op 5 juli 1932 in het Londense Eastend geboren en groeide op in een orthodox-joods arbeidersgezin. Van 1950 – 1953 studeerde hij aan de Central School of Arts en Crafts in Londen. Dan vertrok hij naar Parijs om daar aan de Ecole des Beaux Arts te studeren. Via een opleiding tot edelsmid koos hij al jong voor de autonome beeldende kunst.

In 1959 vestigde hij zich in Amsterdam “omdat hij het klimaat voor kunstenaars in Nederland beter vond”. Hier moest hij eerst allerlei baantjes aannemen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Later kon hij gebruik maken van de Beeldende Kunstenaars Regeling, die hem in staat stelde zich helemaal aan zijn kunstenaarsscchap te wijden. Ruim 4 jaar heeft hij van de regeling gebruik gemaakt daarna kon hij, dankzij de percentageregeling beeldende kunst, van zijn kunst leven.

Lixenberg begon met schilderen, maar ging langzamerhand over op grafiek. Via monoprint en sjabloondrukken kwam hij op de zeefdruk terecht. Deze technieken paste bij zijn vormen. "DIe strakheid en helderheid heb ik nodig" vertelde hij in mei 1984 aan de Leewarder Courant. Hij ontdekte nog een andere techniek die heel geschikt was voor zijn vormen: email. Sinds de jaren zeventig is hij zich gaan toeleggen op het ontwerpen van ruimtelijke objecten in pexieglas en cortenstaal. De emaille panelen en de metaalplastieken liet hij maken door Staalbouw Bergum BV in Suameer.

Lixenberg zelf weet zeker dat zijn opvoeding in het oude Joodse geloof van grote invloed is geweest op zijn kunstenaarschap. In zijn stalen monumenten keerden de eindeloos gevarieerde orthodoxe opvattingen terug. Goed en kwaad, positief en negatief, zwart en wit blijven elkaar ontmoeten en bestrijden in zijn werk. Het werk van Lixenberg kan gerekend worden tot het constructivisme waarin geometrische en mathematische elementen bepalend zijn. Hij ontwikkelde zich tot een kunstenaar die het spel van de vormen en tegenvormen, de cirkels en veelhoeken, opstellingen en tegenstellingen niet alleen als spel opvat, maar ook als een manier van toegepaste beeldtaal. In zijn beelden manipuleerde hij geometrische vormen tot ruimtelijke objecten. Het begon dikwijls met het scheuren in een blad papier, een A-viertje, scheuren en vouwen, met vervolgens tekeningen, honderden tekeningen en daarna kartonnen schaalmodellen. Naar die modellen werden in de constructiewerkplaats stalen schaalmodellen gemaakt, waarna het definitieve beeld kon worden vastgesteld en tot stand gebracht.

Het werk van de kunstenaar bestaat steeds uit twee tegengestelden, waarbij de buitenkant van de ene vorm de binnenkant is van de andere vorm en omgekeerd. De delen passen wel of niet in elkaar, maar vormen altijd een eenheid. Soms gebruikte Lixenberg, als accent kleur in zijn werk. De kunstwerken van Cyril Lixenberg kenmerken zich door hun eenvoudige karakter. Het laatste kunstwerk dat Lixenberg ontwierp waren twee enorme sculpturen bij Fort Diemerdam in Amsterdam. De productie heeft hij niet meer mogen meemaken. De opdracht tot uitvoering werd door hem op 9 januari 2015 aan het staalbedrijf gegeven. Eén dag later, op 10 januari, overleed Cyril Lixenberg op 82-jarige leeftijd in Amsterdam.

Werk van Lixenberg is o.a. te vinden op de Ketelmeerdijk bij Ketelhaven, in Dronten, Emmeloord en Almere, bij de bibliotheek in Nieuw Loosdrecht, bij de brandweerkazerne in Hillegom en in Emmen voor het Schepenziekenhuis.

 

Laatste Update dinsdag, 21 juli 2015