Kiepsteiger Ramspol

Kiepsteiger Ramspol

Plaats: Ens

Locatie: Zwartemeerdijk

Maker: Directie Wieringermeer

materiaal: beton

Jaar: ca. 1950


Beschrijving:

Het vervoer van goederen vond tot de jaren '70 van de twintigste eeuw vooral over het water plaats. In de Noordoostpolder bevinden zich nog zo'n 20 loswallen die vooral gebruikt werden voor het laden en lossen van landbouwproducten die verscheept werden. Op de loswal langs het Ramsdiep bij Ramspol bevindt zich nog één van de twee overgebleven kiepsteigers die toentertijd zijn aangelegd. Deze kiepsteiger, een op een oprit gelijkende betonnen constructie die een eind boven en buiten de kade uitsteekt, is gebouwd voor de overslag van bulkgoederen zoals graan, suikerbieten en aardappels. Vanaf de akker werden de goederen per landbouwtrekker met aanhanger of vrachtwagen naar de loswal gebracht. Daar stak de trekker of vrachtwagen achteruit de kiepsteiger op en kiepte de goederen rechtstreeks in het ruim van het eronder aangemeerde binnenschip. In het midden van de jaren zestig van de 20e eeuw heeft de kiepsteiger zijn functie verloren omdat het transport nu over de weg gaat. Het schip hoefde als het laadde of loste bij Ramspol niet de polder in te varen. De loswal ligt in de zuidelijke ringdijk en maakt zodoende onderdeel uit van de primaire waterkering. De Kiepsteiger is een deel van de geschiedenis van Noordoostpolder en houdt een stukje historie levend.

Bij de loswal in Kraggenburg is ook een kiepsteiger te vinden.

Laatste Update dinsdag, 20 december 2016