Weegbrug en Weeghuisje

Weegbrug en Weeghuisje
Weegbrug en Weeghuisje Weegbrug en Weeghuisje Weegbrug en Weeghuisje Weegbrug en Weeghuisje Weegbrug en Weeghuisje

Plaats: Luttelgeest

Locatie: Kamplaan

Maker:

materiaal: Baksteen

Jaar: 1951


Beschrijving:

De Noordoostpolder werd gepland en ingericht als landbouwgebied. Aan de buitenrand van ieder dorp werd bij de nabijgelegen vaart een ‘industrieterrein’ met loswal aangelegd. In de gehele Noordoostpolder was goederenvervoer over water mogelijk. De drie hoofdvaarten van de Noordoostpolder, de Urker-, Lemster- en Zwolse vaart, en de zijtakken naar de dorpen waren geschikt voor grotere schepen.

In Luttelgeest werd tussen de Kamplaan en de Luttergeestervaart een bescheiden bedrijventerrein ingericht met aan de Kamplaan een 15-tonsweegbrug met bakstenen bedieningsgebouwtje. Een weegbrug is een inrichting waarmee het gewicht van de lading van voertuigen kan worden bepaald. Deze weegbrug werkt volgens het basculesysteem. In de grond bevindt zich een “loshangend” platform waarop men een wagen kan plaatsen. Het gewicht op het weegdek wordt via een hefboommechanisme overgebracht naar de weeginrichting in het bedieningsgebouwtje. Door het verschuiven van contragewichten op het bedieningselement kan de weegmeester het gewicht aflezen. Eind jaren 50 werd de oude weegbrug vervangen door een brug met een weegvermogen van 30-ton (30.000 kg). De weegbrug werd gebruikt om landbouwproducten te wegen.

Zo kwamen tijdens de bietencampagne de boeren naar de weegbrug om de lading op de wagen achter het paard en later de tractor, te laten wegen. Na het wegen gingen de suikerbieten naar de loswal aan de Luttelgeestervaart. Daar lag een schip dat de bieten naar de suikerfabriek vervoerde. De lege wagen werd vervolgens opnieuw gewogen. Zo werd voor elke levering het feitelijke gewicht van de bieten bepaald.

De loswallen worden nu niet meer gebruikt omdat eind jaren zestig het transport over de weg steeds belangrijker werd. Tegenwoordig worden de bieten rechtstreeks vanaf het erf naar de suikerfabriek gebracht. In 2002 is de weegbrug op initiatief van de Vereniging voor Dorpsbelangen Luttelgeest gerestaureerd.

Laatste Update maandag, 06 maart 2017