expressionisme
expressionistische beeld
factuur
figuratief
figuratieve kunst
fleur-de-lis
De fleur-de-lis (ook fleur-de-lys of Franse lelie) wordt vooral gebruikt in de heraldiek. Tijdens de kroning van Clovis zou niet alleen de Maagd Maria zijn verschenen, die Clovis een lelie had gegeven, maar er zou ook een vaatje olie uit de hemel zijn gevallen, waarmee hij uiteindelijk werd gezalfd. De lelie werd dan ook gebruikt door koningen om aan te tonen dat ze hun macht van God zelf gekregen hadden. Sindsdien wordt de lelie vooral geassocieerd met het Franse rijk en haar koningen. De naam betekent letterlijk lelie-bloem, hoewel het symbool in feite een gestileerde iris is welke in het Nederlands echter ook wel een lis genoemd wordt. Lys of lis betekent in het Frans echter wel degelijk lelie.
Flevo Lacus
follie
formeren
fresco
fronton
functionalisme
functionalistische stijl
gaand want
galvaniseren
gangen
geabstraheerd
gebeeldhouwd
geboetseerd
geciseleerd
geconstrueerd
geglasparelstraald
gemodelleerd
genius loci
geometrie