De Kunstbank

De Kunstbank
De Kunstbank De Kunstbank De Kunstbank De Kunstbank De Kunstbank

Plaats: Creil

Locatie: Noorderringweg

Kunstenaar: Laurens Morsink

Materiaal: beton, keramiek, eiken hout

Jaar: 2010


Beschrijving:

In 2007 schreven de twaalf provinciale Landschapsbeheerorganisaties, waaronder Landschapsbeheer Flevoland, een prijsvraag uit; "Creëer een belevenis, win je eigen ommetje". Landschapsbeheer wilde met de grote landelijke wedstrijd de (historische) voetpaden en daarmee het karakteristieke van het gebied waar gewoond wordt voor het voetlicht plaatsen. De dorpsbewoners werden uitgedaagd plannen te bedenken voor ‘ommetjes’: kleine wandelingen van ongeveer een uur, met een afstand van zo’n drie tot zeven kilometer. De winnaar uit elke provincie kreeg € 10.000,- ter beschikking om het ommetje daadwerkelijk te realiseren. Dorpsbelang Creil diende een plan in voor ‘Rondommetje Creil’. Het 4,2 km lange pad moest een rondgang rond het dorp gaan vormen. Natuurwaarde, milieueducatie en de geschiedenis van het gebied zouden aandacht krijgen. Op 22 maart 2007 maakte de jury van de Ommetjesprijsvraag de winnaar bekend. Landschapsbeheer Flevoland ontving maar liefst twintig inzendingen. Rondommetje Creil behoorde met Tollebeek tot de beste drie, Swifterbant kwam als winnaar uit de bus.

Ook al haalde Creil de prijs niet binnen, het plan voor het wandelpad is toch gerealiseerd. Rondommetje Creil werd gefinancierd met geld van Europa (LEADER), de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder. LEADER, de afkorting van 'Liaison Entre Actions de Dévelopement de l'Economie Rurale', is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling en draagt bij aan de ontwikkeling van plattelandsgebieden en stimuleert de plattelandseconomie. De doelstelling is het platteland duurzaam te ontwikkelen door initiatieven te stimuleren die zich richten op economische, ecologische en sociale innovatie. Een voorwaarde voor deze Europese subsidieregeling is dat de gemeente meebetaald aan ieder LEADER-project.

Het ommetje rondom Creil gaat voor een deel door het Creilerbos en voor een deel langs oevers en waterkanten van akkerland. Het is een gevarieerde route waarin aandacht is voor water, natuur en cultuurhistorie. Op verschillende plaatsen zijn rustgelegenheden gecreëerd. Bij de volkstuinen aan de Noorderringweg staat ‘de kunstbank' die ook wel schelpenbank genoemd wordt. De unieke bank stond al enige tijd klaar bij de maker, kunstenaar Laurens Morsink uit Enschede. De plaatsing moest echter vanwege het winterse weer worden uitgesteld. Tussen de vorst en sneeuw door lukte het om de bank eind februari 2010 langs 'Rondommetje Creil' te plaatsen. De bank verwijst naar het verleden van het gebied en is gesponsord door het Coöperatiefonds van de Rabobank Noordoostpolder-Urk. Voor zijn ontwerp is Morsink uitgegaan van een jakobsmantel- of sint-jakobsschelp, die bestaat uit een bolle schelp en een sluitschelp, een platte schelp. Normaal ligt een jakobsschelp plat op de zeebodem. Morsink plaatste twee uitvergrote bolle schelpdelen rechtop op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Tussen de twee schelpen, die in beton zijn uitgevoerd, werd een grillig gevormde eikenhouten zitplank bevestigd. De schelpen zijn aan de binnenkant bekleed met vierkante mozaïek steentjes in verschillende tinten blauw. De buitenrand bestaat uit twee rijen witte steentjes. In het midden en aan de onderzijde gebruikte Morsink donkere kleuren blauw en zwart waardoor de bolling van de jacobsschelp extra geaccentueerd wordt.

Ook zijn er milieueducatieve elementen in de route opgenomen. Langs een deel van het traject werden vlinderaantrekkelijke struiken geplant en er werden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarnaast werd langs het pad een ooievaarsnest geplaatst en werd aan de zuidkant van het dorp een paddenpoel gegraven. Nergens in Europa zijn er plekken waar de rugstreeppad zo algemeen voorkomt als in de Noordoostpolder. Langs de route staan beelden van 'rugstreeppadden' met een boomstam als sokkel. Deze padden zijn aangekocht in Indonesië. Op 26 juni 2010 heeft oud-wethouder Leo Voorberg het wandelpad officieel in gebruik genomen.

.

Tijdens NL doet 2016 zijn een aantal verouderde- of verdwenen padden langs Rondommetje Creil vervangen door uilen. 

Kunstenaar

Laurens Morsink is in 1971 in De Lutte geboren. Hij groeit op een boerderij op in een bosrijke omgeving. Van 1984 tot 1990 volgde hij een MBO opleiding Tuinaanleg & Onderhoud aan het AOC in Enschede. Na zijn studie werkte hij 8 jaar bij een hoveniersbedrijf. Vervolgens werkte Morsink 4 jaar in de logistiek. In 2003 ging hij aan de Academie voor beeldende kunsten en vormgeving (AKI) in Enschede studeren aan de afdeling monumentale kunst. In 2009 behaalde Laurens Morsink zijn Bachelor of Arts. Op het moment dat hij startte met zijn opleidng aan de AKI, begon hij ook als autonoom kunstenaar de kost te verdienen. Hoewel Morsink met een zeker creatief talent geboren werd vond hij het belangrijk om aan een kunstacademie te gaan studeren.

In een interview vertelde Laurens Morsink: "Mijn moeder komt uit een kunsternaarsgezin, al mijn ooms en tantes zijn artiest. Misschien daarom wel heb ik een gave, een talent meegekregen. Dat talent geeft mij oneindig veel mogelijkheden. Mede daarom heb ik van mijn hobby mijn beroep mogen maken". Alle kunstwerken van Morsink hebben een relatie met moeder natuur. Hij maakt voornamelijk monumentale beelden uit hout. De natuur is zijn leermeester en het bos is zijn 'speeltuin'. Ook zijn inspiratie vindt hij in de natuur. Morsink bestudeert de natuur aandachtig in al haar verschijningsvormen, haar opbouw en ritme en daarin vindt hij zijn inspiratie om het kunstwerk met de input van zijn opdrachtgever te creëren. Hout is voor hem het ultieme product om mee te werken omdat het er natuurlijk uitziet, lekker ruikt en zacht aanvoelt. Met de kettingzaag vormt Laurens Morsink grote objecten. Bron: Magazine kunst in Oostmarsum 2015.