Social Sofa

Social Sofa
Social Sofa Social Sofa Social Sofa Social Sofa Social Sofa Social Sofa

Plaats: Creil

Locatie: Graaf Florislaan

Kunstenaar: José Reijrink e.v.a.

Materiaal: beton, glasmozaïek

Jaar: 2013


Beschrijving:

Voor het Saalicon aan de Graaf Florislaan staat een Social Sofa, een 2,24 m lange betonnen buitenbank in de vorm van een chaise longue, die in 2005 door Karin Bruers is bedacht en in de sociale werkplaats in Tilburg wordt gegoten. In 2006 startte de actie '1000 Bengskes' om de sociale verkilling tegen te gaan. Karin Bruers vond dat iedere straat minimaal één bank moest krijgen omdat er veel behoefte bleek te zijn aan natuurlijke ontmoetingsplaatsen in de wijken. Het idee achter de bank is simpel. Breng bewoners dichter bij elkaar door samen de betonnen bank met mozaïek te laten bekleden. Het bedrijf SocialSofa in Tilburg heeft het door Creil aangeleverde ontwerp, met daarin de kleurcodes, op de sofa overgezet. Vervolgens is de Social Sofa op 1 maart 2013 op de plaats van bestemming afgeleverd met dozen mozaïeksteentjes van gerecycled glas, die door de bewoners van Creil geplakt moesten worden. Op 9 maart kregen de vrijwilligers een mozaïekworkshop en konden de eerste steentjes geplakt worden.

In oktober 2012 begonnen tien enthousiastelingen te brainstormen. Hun ideeën heeft José Reijrink in het ontwerp verwerkt. De voorstelling is gerelateerd aan het dorp en zijn omgeving. Het gebied rond Creil is een agrarisch gebied en staat bekend om de teelt van tulpenbollen en andere bolbloemen en dat zien we op de sofa terug. Aan de voorzijde van de bank staan rechts graan, kleurige lelies en tulpen voor de akkers, waar 3 gekleurde mensfiguren op lopen. Links zien we op de grens van de polder en het water een dijk van basaltblokken en op het IJsselmeer een sihouet van een zeilschip (het symbool van Creil). Daaronder, op de onderrand, zien we de vlag van Flevoland. De blauwe baan staat voor het water. Geel voor de golvende korenvelden, het koolzaad en de akkerbouw. De groene baan symboliseert het landschap van Flevoland. De groene en gele band van de vlag lopen rondom de sofa door. Op de gele baan aan de voorzijde staan 6 vrolijke witte mensfiguuurtjes. De mensfiguren op de bank staan voor saamhorigheid evenals de regenboog die op de leuning begint en doorloopt tot halverwege de rugleuning. Op de hoge zijkant is de verkaveling in het noord-westen van Noordoostpolder in kleurige vlakken weergegeven met daar middenin het dorp Creil en onder op de poten het startjaar van het dorp, 1954. Links zien we het IJsselmeer met een silhouet van een windmolen. Op de achterkant is het dorp in zwart silhouet verbeeld met karakteristieke gebouwen zoals de sporthal, de voormalige Rooms-katholieke kerk, en toren van de Protestantse Ontmoetingskerk. De vogel boven het dorp is een kiekendief, het symbool van Flevoland. Er is een foutje in de bank geslopen. Men had er bij het ontwerp geen rekening mee gehouden dat het beplakken van de bank in de recordtijd van slecht 6 weken zou plaats vinden. In plaats van 2013 staat nu het jaartal 2014 op de lage zijkant en het woord Creil. De fleur-de-lis, boven het getal 14, komt uit het familiewapen van Ir. Cornelis Lely die het proces van drooglegging in gang zette. Het jaartal 2014 verwijst naar het 60-jarig bestaan van het dorp.

Naast de vaste groep van mozaïekers hebben nogeens 46 'passanten' hun steentje bijgedragen. De jongste deelnemer was 1 jaar en de oudste was de 84 al gepasseerd. Na zo'n 500 uur plakken in de voormalige showroom van mechanisatiebedrijf Van Dijk aan de Hertogstraat, werden de laatste steentjes op 18 april 2013 gelegd. In de tweede week van mei is de sofa door medewerkers van het bedrijf SocialSofa gevoegd en gepolijst. De Social Sofa is een geschenk van IGW (Integraal Gebieds Werken) en is op 29 mei 2013 tijdens het 59ste dorpsfeest onthuld door wethouder en dorpsgenoot Willy Schutte en ontwerpster José Reijrink.

Zes jaar nadat Karin Bruers het doel had gesteld om 1000 Social Sofa's terug in de openbare ruimte terug te plaatsen werd 6 dagen voor de onthulling van de bank in Creil de 1000ste Social Sofa op de Heuvel in Tilburg onthuld. Het was het 250ste 'Bengske' voor de stad Tilburg en een geschenk van De Cardan Groep, de toenmalige eigenaar van SocialSofa.

Kunstenaar

José Reijrink is op 2 april 1988 in Creil geboren. Van 2006-2010 studeerde zij Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie aan de CIBAP vakschool voor verbeelding in Zwolle. In deze opleiding stonden etaleren en productpresentatie centraal. In 2010 vervolgde zij haar studie aan de afdeling Product Design van de Hogeschool van Amsterdam waar ze in 2014 afstudeerde. Tijdens deze studie richtte zij zich op het ontwerpen van consumentenproducten. Het weidse polderlandschap van de Noordoostpolder en de liefde voor de natuur inspireert haar bij het ontwerpen van producten wat betreft materiaal en vormgeving.

José Reijrink komt uit een creatieve familie. Haar opa Frans Reijrink kwam in 1942 als pionier naar de Noordoostpolder en had van 1950 tot 1975 een agrarisch bedrijf aan de Noorderringweg in Creil. Opa Frans maakte tot zijn 13e pentekeningen van vooral boerderijdieren. Toen moest hij aan het werk op het bedrijf van zijn ouders. Drie dochters van opa Frans traden in de voetsporen van hun vader. Carla Reijrink maakt aquarellen en acrylschilderijen, Magda toont haar expressie in de vorm van kantklossen en Petra maakt sieraden.