Zonder titel

Zonder titel
Zonder titel Zonder titel Zonder titel

Plaats: Creil

Locatie: Galamalaan / Creilerpad

Kunstenaar: Kunstcommissie Creil

Materiaal: cortenstaal

Jaar: 2022


Beschrijving:

Aan de westkant van de Noordoostpolder bevindt zich het grootste windpark van Nederland. De bouw van de windmolens bij de Noordermeerdijk, de Westermeerdijk en de Zuidermeerdijk was een lokaal initiatief van NOP Agrowind, Westermeerwind en energieleverancier RWE Innogy, die zich verenigd hebben in Koepel Windenergie Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder bestaat uit 86 windturbines, 38 op het land en 48 in het water, die gezamenlijk circa 1,4 miljard kilowattuur (kWh) elektriciteit opwekken. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ruim 400.000 huishoudens. Het is altijd de ambitie van de initiatiefnemers geweest om de omgeving te laten meedelen in de opbrengsten van het windpark. Daarom wordt vanuit Koepel Windenergie Noordoostpolder in de periode 2016-2035 jaarlijks € 10.000,- beschikbaar gesteld aan de vijf westelijke dorpen in de polder. Creil, Espel, Nagele, Rutten en Tollebeek kunnen het geld besteden aan de promotie en ontwikkeling van hun dorp. Dorpsbelang Creil heeft ervoor gekozen om het jaarlijkse bedrag van € 10.000,- te verdelen onder inwoners die een aanvraag indienen voor een project dat ten goede komt aan de gemeenschap. De daarvoor ingestelde windmolengeldencommissie, bestaande uit de voorzitter van Dorpsbelang, de penningmeester van Dorpsbelang en 3 inwoners, beslist welke aanvragen worden goedgekeurd en welke niet.

Aan de noordkant van Creil stonden in het talud buxushagen die de naam Creil vormden. Sinds 2018 komt de buxusmot in Flevoland voor, een zogenaamde intensieve exoot die met andere planten vanuit het Verre Oosten naar Nederland kwam. In 10 jaar tijd rukte de buxusmot langzaam vanuit het zuiden richting het noorden van Nederland op. De buxushagen in Creil werden ook aangevreten. Enkele mensen stoorden zich aan de bruine buxussen en vonden dat er wat anders voor in de plaatst moest komen. Er werd een kunstcommissie gevormd bestaande uit Jan Meurs, Jeannet Hoogenkamp en Gerdien Wuestenenk. Zij stelden een plan op. Eind 2021 deed Gerdien Wuestenenk, namens de kunstcommissie, bij de windmolengeldencommissie van Dorpsbelang een aanvraag voor een uitkering voor de realisering van een kunstwerk bij de dorpsentree Galamalaan / Creilerpad. De commissie kreeg voor hun plan in eerste instantie € 6.000,- toegekend, maar omdat de materiaalkosten gestegen waren is dit bedrag verhoogd naar € 7.000,-. De windmolengeldencommissie kon het bedrag verhogen omdat in 2020 en 2021 niet al het geld besteed was omdat er niet genoeg aanvragen waren. Met medewerking van verschillende bedrijven in Creil kon het kunstwerk gerealiseerd en geplaatst worden. Ook de gemeente Noordoostpolder reageerde enthousiast op het plan en heeft de aanschaf van de planten en het ontwerp voor de beplanting voor haar rekening genomen. De ca. 800 planten werden op 9 april 2022 door vrijwilligers geplant. De houten palen, die er nog stonden van de buxusletters, geven de vorm van de Noordoostpolder weer. De grassen die onder het kunstwerk doorlopen stellen een polderweg voor. In het midden ligt Emmeloord, hier is het kunstwerk geplaatst. In een kring rond Emmeloord liggen de dorpen, elk dorp is een rond stuk beplanting, ingeplant met grassen. De overige stukken zijn opgevuld met verschillende kleurende planten en struiken. 

Met ruim 2.000 ha bollenvelden is Noordoostpolder één van de grootste bloembollengebieden van Nederland. Het centrum van het jaarlijkse tulpenfestival is Creil. Daarom koos de kunstcommissie voor een kunstwerk dat bestaat uit een plaat cortenstaal van 3 m hoog en 1,50 m breed waar twee bloeiende tulpen zijn uitgesneden. Rechts naast de voorstelling staat de naam CREIL, de letters zijn onder elkaar geplaatst. Omdat de initiatiefnemers het kunstwerk graag aangelicht wilden hebben heeft de gemeente vanaf een lantaarnpaal een stroomkabel aangelegd. Als de lantaarnpalen 's avonds aangaan, verlichten spotjes het kunstwerk, dat in beton verankerd is. Om te voorkomen dat het kunstwerk omwaait is het getuid met staalkabels. 

Bron: RoddelPraat Creil