.

Scheepswrakken

Scheepswrakken

Van de ongeveer 435 scheepswrakken die in de IJsselmeerpolders werden gevonden zijn veel scheepswrakken direct na de inpoldering, al dan niet na onderzoek, geruimd. Dit geld met name voor de wrakken uit de Noordoostpolder. Van de 435 gevonden wrakken zijn ongeveer 300 wrakken onderzocht en beschreven. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is het beleid meer gericht op het behoud van de schepen. Wrakken die voor de wetenschap interessant zijn, worden als dat mogelijk is in de grond behouden (behoud in situ). Een gevonden scheepswrak wordt altijd genoemd naar de vindplaats. De hoofdletter Z staat voor Zuidelijk Flevoland en de combinatie van hoofdletter en cijfers voor de kavel waar het scheepswrak lag. In tegenstelling tot Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland werd de Z geplaatst achter de letter van de sectie, alhoewel hier tegenwoordig vaak van wordt afgeweken. Bij een aantal van de vindplaatsen is een baken geplaatst: een blauw-witte paal van drie meter hoog, met een rood scheepje in top. De ligging van de kavels waarop de scheepswrakken gevonden zijn kunt u hier op deze kavelkaart terug vinden. 

In Zuidelijk Flevoland zijn ca. 70 schepen gevonden. Dat lage aantal heeft alles te maken met de grote van de landbouwkavels. Een grotere kavel betekent dat er minder sloten en vaarten zijn gegraven. Verder zijn er in Zuidelijk Flevoland vanwege de bodemgesteldheid veel minder afwateringsbuizen gelegd. Ook het diepploegen, waarbij tot 2 meter diep geploegd wordt om de grond betere landbouweigenschappen te geven, was minder vaak nodig. Er is dus veel minder grondwerk verricht en dat vertaald zich in de aantallen gevonden schepen. Daarnaast hebben grote delen van de polder een natuurbestemming gekregen. Bron: Archeologie in Almere. Historie onder onze voeten. Op de website van MaSS staan 42 beschrijvingen van scheepswrakken die in Zuidelijk Flevoland zijn gevonden. Op onze website zijn deze wrakken alleen te vinden als er aanvullende informatie verstrekt kan worden. Daarnaast vindt u hier beschrijvingen van scheepswrakken die niet in de database van MaSS voorkomen.

In de bodem van Almere zijn tot nu toe ruim 25 scheepswrakken en fragmenten daarvan ontdekt. In december 2003 wees de Staatssecretaris van OCW een elftal scheepswrakken aan als rijksmonument. De in de vroegere Zuiderzee gezonken schepen liggen allen binnen de grenzen van de gemeente Almere en zijn zo uniek en belangrijk voor de geschiedenis van Nederland dat ze voor de toekomst beschermd en bewaard moeten blijven. Op de locaties is van de wrakken zelf niets te zien. Soms ligt er een bocht in de weg of een bult in het landschap waarin het scheepwrak afgedekt ligt om het te bewaren voor de toekomst. Door het plaatsen van kunstwerken op scheepswraklocaties wil Bureau Archeologie van de gemeente Almere deze unieke archeologie zichtbaar maken. De gemeente Almere en Cultureelcentrum Corrosia schreven een prijsvraag uit waarop tientallen kunstenaars reageerden. Uiteindelijk werden 7 ontwerpen geselecteerd waarvan er 6 zijn uitgevoerd. De kunstwerken geven op herkenbare wijze een vertaling van wat in de ondergrond aanwezig is. In 2011 zijn nogeens 11 scheepswrakken op de monumentenlijst geplaatst. 

Klik op de foto's voor de beschrijving.

 


Object: De Drie Gezusters QZ18

maker:

jaar: 19e eeuw

Object: Kogge AZ32

maker:

jaar: 15e eeuw

Object: Middeleeuwse kerkkap

maker:

jaar: ca. 1400

Object: Modderschouw AZ87

maker: Jan Lucasz Roots

jaar: 1664

Object: Modderschouw MZ6

maker: Jan Lucasz Root

jaar: 1664

Object: Visserijoorlog / Watersschip KZ47

maker: Egon Schrama

jaar: 2009

Object: Vrachtschip AZ114

maker:

jaar: ca. 1600

Object: Waterschip NZ74 [I] en NZ74 [II]

maker:

jaar: 16e eeuw

Object: zonder titel / Vrachtschip AZ91

maker: Siemen Bolhuis

jaar: 2009

Object: zonder titel / Vrachtschip AZ105

maker: Simcha Roodenburg

jaar: 2009

Object: zonder titel / Vrachtschip FZ24

maker: Nout Visser

jaar: 2007

Object: zonder titel / vrachtschip KZ46

maker: Ellen Palsgraaf

jaar: 2009

Object: Zuiderzeeparel / Vrachtschip AZ87

maker: Vincent van Ginneken

jaar: 2009