.

Gemalen, sluizen en stuwen

Gemalen, sluizen en stuwen

Gemalen, sluizen en stuwen in Zuidelijk Flevoland.

Een gemaal is één van de middelen om in een waterrijk land als Nederland grip te krijgen op het water. Gemaal en dijken zijn tezamen van belang voor het ontstaan van de provincie Flevoland en het in stand houden van de waterhuishouding in dit gebied. Het naastgelegen sluizencomplex speelt daarbij een grote rol.

Klik op de foto om naar de beschrijving te gaan.


Object: Gedicht gemaal

maker: Niels Blomberg

jaar: 2010

Object: De Blocq van Kuffeler

maker: ir. K.F.G. Spruit

jaar: 1967

Object: Gemaal Leeghwater

maker: RIJP

jaar: 1981

Object: Vaartsluis

maker: Dienst der Zuiderzeewerken

jaar: 1970

Object: Zuidersluis

maker:

jaar: 1965

Object: Stuwen

maker: Waterschap Zuiderzeeland

jaar: Vanaf 1960