.

Almere

Almere

Cultureel erfgoed in Almere

Almere heeft een unieke geschiedenis die vanaf ruim 11.000 jaar geleden tot nu haar sporen heeft nagelaten. Eerst zijn er de rendierjagers op de toendra's. Na het einde van de ijstijd behoorde dit deel van Flevoland tot het oude stroomgebied van de rivier de Eem, met zandruggen en kreken. De zandruggen werden tussen 8500 en 3500 v. Chr. bewoond door mensen die van jacht en visserij leefden, de jager-verzamelaars. Door het alsmaar natter en warmer wordende klimaat, gepaard gaand met oprukkend veen en een oostwaartse verplaatsing van de kust, was het gebied van Almere omstreeks 3500 v. Chr. veranderd in een uitgestrekt moerasgebied onder invloed van de zee. Rond het jaar nul was in het moeras een reeks meren gevormd. In de Romeinse tijd is door aaneensluiting van deze wateren één groot meer ontstaan, dat het Lacus Flevum genoemd werd. Hieruit ontstond later het Aelmere, dat rond 850 na Chr een feit was en vanaf 1340 Zuiderzee genoemd werd.  Deze wateren werden bevaren en bevist. In de bodem zijn en worden dan ook scheepswrakken uit verschillende perioden gevonden. Uit de Tweede Wereldoorlog en de Koude oorlog stammen de vliegtuigwrakken die op Almeers grondgebied geborgen zijn. Gemaal de Blocq van Kuffeler en het werkeiland herinneren aan de tijd van de drooglegging.

Klik op de foto voor de beschrijving.


Object: Archeologische vindplaats De Grote Green

maker:

jaar: 8500 - 7500 v. Chr.

Object: Archeologische vindplaats De Brink

maker:

jaar: 8500-6500 v. Chr.

Object: Seintoren

maker: Leendert Boer

jaar: 1958

Object: Voormalig werkeiland

maker:

jaar: ca. 1960