Archeologische vindplaats De Brink

Archeologische vindplaats De Brink

Plaats: Almere

Locatie: Kievitsweg

Maker:

materiaal: diverse materialen

Jaar: 8500-6500 v. Chr.


Beschrijving:

In 2001 is de archeologische vindplaats ‘De Brink’ ontdekt tijdens archeologisch booronderzoek. In meerdere boringen zijn vondsten gedaan van onder andere vuurstenen werktuigen en bewerkt natuursteen. Op basis van enkele gedateerde verkoolde hazelnootdoppen is vastgesteld dat op deze plek 10.500 jaar geleden, in de middensteentijd, een kamp van de jager-verzamelaars was. Het kamp lag op een verhoging in het landschap vlakbij een oude loop van de rivier de Eems en werd 2000 jaar lang als tijdelijk jachtkamp gebruikt. Over het algemeen wordt aangenomen dat de jager-verzamelaars een nomadisch bestaan leiden en dat ze hun verblijfplaats afstemden op seizoensgebonden voedselaanbod. Ze waren voor hun levensonderhoud afhankelijk van wat de natuur hen te bieden had.

Op de archeologische vindplaats ‘De Brink’ is in 2011 een Mesolitische hut en omheining gebouwd. De reconstructie van de hut is geïnspireerd op een hut die eind jaren 1980 vlakbij de Eem in Baarn is opgegraven. Bijzonder is dat de hut in Nobelhorst gemaakt is van levend wilgenhout. Doorlopend groeien er nieuwe takken en bladeren aan. De archeologische vindplaats ‘De Brink’ blijft in de toekomst beschermd en wordt niet bebouwd.