Voormalig werkeiland

Voormalig werkeiland
Voormalig werkeiland Voormalig werkeiland Voormalig werkeiland Voormalig werkeiland

Plaats: Almere

Locatie: Oostvaardersdiep / Oostvaardersdijk

Maker:

materiaal: divers

Jaar: ca. 1960


Beschrijving:

Toen Oostelijk Flevoland in 1957 droogviel was het nog onduidelijk of het Zuiderzeeproject voortgezet zou worden, de schatkist was leeg en de schuldenlast hoog. Eind 1958 werd besloten door te gaan, over de volgorde van de inpoldering moest nog worden beslist.

In maart 1959 werd begonnen met de aanleg van de zuidoostelijke dijk van de Markerwaard. De Oostvaardersdijk kon voor zowel Zuidelijk Flevoland als de Markerwaard gebruikt worden. Later zou binnen de polder een tweede dijk aangelegd worden, waarna tussen de dijken een breed kanaal zou komen. Uiteindelijk koos de regering voor de aanleg van Zuidelijk Flevoland omdat de oppervlakte daarvan veel kleiner was. De regering was uit op bezuinigingen en de aansluiting aan reeds bestaande dijken van Oostelijk Flevoland was goedkoper dan het realiseren van een geheel op zichzelf staande polder.

In het zuidelijk deel van het IJsselmeer werd een ringdijk aangelegd, die aansloot op de dijk rond Oostelijk Flevoland. Bij het gemaal de Blocq van Kuffeler buigt de dijk iets 'naar binnen' om daar duidelijk het tracé van de eventuele tweede Oostvaardersdijk te volgen. Op een verbreed stuk in de dijk werd een werkhaven aangelegd met woningen waar dijkwerkers en ander personeel van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) en Rijkswaterstaat gehuisvest werden. Ook werd er een bouwput gegraven voor het gemaal de Blocq van Kuffeler. De ringdijk om de bouwput werd in 1962 gesloten.

Ten tijde van de drooglegging van Zuidelijk Flevoland hield de koude oorlog Europa in zijn greep. De plek vanwaar de hele waterhuishouding van de polder werd geregeld, werd gezien als strategisch belangrijk punt. Men besloot om onder de woningen atoombunkers aan te leggen, waarin de medewerkers een eventuele Russische aanval konden overleven. De woningen zijn inmiddels gesloopt. Op de plek zijn in 1996 nieuwe woningen gebouwd, maar de schuilkelders zijn bewaard gebleven.

De werkkeet, waarin nu bezoekerscentrum ‘De Trekvogel’ is gevestigd, was de uitvalsbasis voor personeel en materiaal en is het enige zichtbare overblijfsel uit de tijd van de inpoldering.