Archeologische vindplaats De Grote Green

Archeologische vindplaats De Grote Green

Plaats: Almere

Locatie: Homeruspark

Maker:

materiaal: diverse materialen

Jaar: 8500 - 7500 v. Chr.


Beschrijving:

Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat onder de stad Almere een vrijwel ongeschonden steentijdlandschap verscholen ligt. Het 3,5 ha grote Homeruspark in Almere Poort is aangelegd rond acht archeologische vindplaatsen uit de middensteentijd. Samen worden deze vindplaatsen 'De Grote Green' genoemd omdat het terrein doet denken aan een ‘Village Green’, van oudsher een open centrale ruimte in dorpen. Bij het ontwerp moest landschapsarchitect Thijs van Hees rekening houden met de archeologische vondsten ter plekke die de vorm van het stadspark bepaalden. Diep onder de klei zijn hier resten van bewoning aangetroffen die behoren tot één van de oudste van Flevoland. Er zijn vuurstenen werktuigen, houtskool en verkoolde hazelnootdoppen gevonden die als aanwijzingen voor kuilhaarden gezien kunnen worden. Uit de vondsten, die dateren uit ca. 8500 - 7500 v. Chr., kunnen de archeologen opmaken dat jager-verzamelaars hier jaarlijks hun tijdelijke kampen op de hoge zandrug opsloegen. De top van de vondstverspreiding ligt zo'n vier meter diep en volgt de contouren van de dekzandwelving in de ondergrond.

Op 3 juli 2013 onthulden de kinderen van sterrenschool ‘De Ruimte’ in het zuidelijk deel van het park een erfgoedmarker die ontworpen is door Iris le Rütte. Hier begint begint een rondwandeling. De inrichting van het park verbeeldt de landschapsgeschiedenis. Alle planten en bomen in het park zijn zo geplant dat ze herinneren aan de geschiedenis. Eerst zie je het droge bos met grove den, zilverberken en populieren uit de koude periode na de laatste IJstijd. Aan de kant van de Damoclesstraat komen daar zomereiken, hazelaars en iepen bij die bij een warmer klimaat horen. Bij de Aurorastraat gaat dit ten slotte over in het natte gebied met eerst lindes, wilgen en zwarte elzen. Dit symboliseert het moeras waarin de laatste mensen leefden voordat het gebied onder water kwam te liggen. Door de inrichting als park worden de archeologische resten netjes bewaard.