Zuiderzeeparel / Vrachtschip ZA87

Zuiderzeeparel / Vrachtschip ZA87
Zuiderzeeparel / Vrachtschip ZA87 Zuiderzeeparel / Vrachtschip ZA87 Zuiderzeeparel / Vrachtschip ZA87 Zuiderzeeparel / Vrachtschip ZA87

Plaats: Almere

Locatie: Oostvaardersdijk, kavel ZA87

Maker: Vincent van Ginneken

materiaal: roestvrijstaal, epoxyhars

Jaar: 2009


Beschrijving:

In 1983 kwamen tijdens diepploegen van de kavel pal langs de Oostvaardersdijk de drie scheepswrakken te voorschijn. Het eerste wrak was van een Amsterdamse modderschouw, het tweede van een praamachtig vaartuig. De praam, die mogelijk uit de late Middeleeuwen dateert, is een bijzonder vaartuig van 12 x 4 m, dat nog nooit eerder is aangetroffen. Het derde wrak betrof een vrachtschip. 

bron: www.locatiealmere.nl

In 1983 is door het Nederlands Instituut voor Scheepsarcheologie uit Ketelhaven een voorlopige verkenning uitgevoerd. Twee jaar later werd het schip uitvoerig verkend. Het ging om een vrij compleet vrachtschip van 15,40 m lang en 4,30 m breed, alleen de mast, de tuigage en de luiken van het ruim ontbraken. De romp van het schip was overnaads gebouwd.

Tijdens het onderzoek werden aardewerken scherven, een tinnen kan en een leren schoen in het wrak aangetroffen. De schoen is onder te brengen bij de groep lage modellen zonder sluiting en dateert uit het derde of laatste kwart van de 15e eeuw. Op grond van de datering van de vondsten en de gegevens over de verstoring van het bodemprofiel kan worden aangenomen dat het schip rond 1500 moet zijn vergaan. Het wrak van het vrachtschip is na het archeologisch onderzoek ingekuild en door een sloot omgeven. Het wrak is herkenbaar als een verhoging in het landschap. Vlakbij liggen ook de in situ bewaarde resten van een geprefabriceerde middeleeuwse kerkkap. 

Zie ook: verganeschepen

Op 17 december 2009 heeft wethouder Johanna Haanstra het kunstwerk ‘De Zuiderzeeparel’ op het wrak van het laat middeleeuws vrachtschip onthuld. Het kunstwerk van de Almeerse kunstenaar Vincent van Ginneke is een 13 m hoge, licht gebogen mast van roestvrijstaal waarop een barokke parel balanceert. De parel zit als een kraal een eindje op de mast geschoven en heeft een doorsnede van ongeveer één meter. De parel is gemaakt van parelmoer gespoten epoxyhars.

Het object is een monument voor schipbreukelingen. De kunstenaar heeft zich door deze plek laten inspireren, die riep beelden op van mensen die verdronken zijn. Het menselijk leed bij schipbreuk is vertaald in de parel. De mensen op de schepen zijn voor Van Ginneke de parels van de polder.

Kunstenaar

Vincent van Ginneke is op 31 juli 1956 in Rotterdam geboren. Van 1972 –1977 studeerde hij aan de Vakschool Schoonhoven voor goud- en zilversmid. Van Ginneke ontwikkelde zich van 1979 – 1984 tot glaskunstenaar op de Rietveldacademie in Amsterdam.

Van Ginneke heeft in 2007 in een gastatelier in Eindhoven gewerkt. In dit atelier is hij buiten zijn normale werkwijze gaan werken. In plaats van gebruik te maken van kristalglas en de combinatie van gematteerd en transparant, werkte hij hier voor het eerst met aluminium. In ‘De Zuiderzeeparel’ in Almere heeft hij deze werkwijze toegepast in een monumentaal kunstwerk.