Vrachtschip ZA114

Vrachtschip ZA114

Plaats: Almere

Locatie: Beneluxbaan / Belgiëstraat

Maker:

materiaal: hout

Jaar: ca. 1600


Beschrijving:

In 1981 werd bij graafwerkzaamheden in het Europakwartier een scheepswrak aangetroffen op kavel AZ114, tegenwoordig ZA114. In datzelfde jaar heeft het Nederlands Instituut voor Scheepsarcheologie, tegenwoordig Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed afdeling Scheepsarcheologie een verkennend onderzoek uitgevoerd. Het betreft een klein vrachtschip van 14,5 m lang en 4,25 m breed dat ruim 1 m onder het maaiveld lag. Doordat het schip onder zware slagzij gezonken was heeft het de naam 'De Slagzij' gekregen. De stuurboordzijde (rechterzijde) was volledig bewaard gebleven terwijl de bakboordzijde (linkerzijde) ontbrak. In het wrak werden een 17e eeuwse aardewerken vuurtest en een soort katrol, een schildpadblok, gevonden. Door deze vondsten en naar aanleiding van het onderzoek van het bodemprofiel kan opgemaakt worden dat het vrachtschip in de eerste helft van de 17e eeuw, toen de Zuiderzee begon te verzilten, is vergaan. 
 
Het scheepswrak is in 1982 ingekuild om het te conserveren voor onderzoek in de toekomst. Vanwege het bijzonder kleine formaat en vroege datering is het vrachtschip als rijksmonument aangewezen waardoor het wettelijk beschermd werd ingevolge de Monumentenwet 1988 (vervallen per 1 juli 2016) en sindsdien door de de Erfgoedwet.
 
In 1993 werd na het ploegen op de kavel wederom hout aangetroffen. Dit hout vertoonde overeenkomsten met de lading hout van een middeleeuwse kerkkap dat in 1983 twee kavels verderop, op kavel ZA87, aangetroffen was. Maar voor zover de archeologen konden nagaan, heeft deze scheepslading hout niets met het vrachtscheepje te maken dat in 1981 op kavel ZA114 gevonden is.
 
Zie ook: MaSS