zonder titel / Vrachtschip ZA105

zonder titel / Vrachtschip ZA105
zonder titel / Vrachtschip ZA105 zonder titel / Vrachtschip ZA105 zonder titel / Vrachtschip ZA105 zonder titel / Vrachtschip ZA105 zonder titel / Vrachtschip ZA105 zonder titel / Vrachtschip ZA105

Plaats: Almere

Locatie: bij Godendreef, kavel AZ105

Maker: Simcha Roodenburg

materiaal: hout

Jaar: 2009


Beschrijving:

Tussen de Damocleslaan en de Godendreef kwam in 1973 bij een bodemkundige kartering (in kaart brengen van de bodem) van kavelsloot AZ104-105 (ZA104-105) het wrak van een 17de-eeuws vrachtschip aan het licht. In 1974 deed de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) een veldverkenning. Het houten vrachtschip heeft een lengte van 16,3 meter en een breedte van 4,40 meter. Het schip dateert uit de periode dat de Zuiderzee het economisch hart van de Lage Landen was. Het vervoer van goederen, vee en mensen over water was veel goedkoper dan het vervoer over land. De Zuiderzee was een gevaarlijke binnenzee waar veel schepen zijn vergaan. Uit onderzoek van de grondlagen blijkt dat het vrachtschip direct in de Zuiderzeeafzettingen lag en dus na 1670 is vergaan. Kenmerkend voor de Flevolandse bodem is de schelplaag die de overgang van het zoete en latere brakke Aelmere naar de zoute Zuiderzee weergeeft. Deze schelplaag is rond 1600 ontstaan. Schepen die worden bedekt door de schelplaag zijn dus voor 1600 vergaan. Schepen die in of boven deze schelplaag worden aangetroffen zijn na 1600 vergaan.

Het karveel gebouwde schip is rechtstandig gezonken. Het scheepshout bevond zich op ongeveer 1.20 meter onder het maaiveld. In het wrak zijn stukjes rood aardewerk, een flesje, pijpenkopjes en zelfs een schedel van een schaap gevonden. Tijdens een herverkenning in 1980 is rondom het afgedekte wrak een bufferzone gecreeërd van 56 x 115 m die met een sloot omgeven is. Het scheepswrak is zo belangrijk dat het sinds 2004 een rijksmonument is en daarmee wettelijk beschermd ingevolge de Monumentenwet 1988 (monumentnummer 12310). Het scheepswrak wordt 'De Ravage' genoemd.

zie ook: MaSS

Zonder titel

In de bodem van Almere zijn tot nu toe ruim 25 scheepswrakken en fragmenten daarvan ontdekt. In december 2003 is een elftal scheepswrakken wettelijk beschermd. Op de locaties is van de wrakken zelf niets te zien. Door het plaatsen van kunstwerken op zes scheepswraklocaties wil Bureau Archeologie van de gemeente Almere deze unieke archeologie zichtbaar maken. De gemeente Almere en Cultureelcentrum Corrosia schreven een prijsvraag uit waarop tientallen kunstenaars reageerden. Uiteindelijk werden 7 ontwerpen geselecteerd waarvan er 6 zijn uitgevoerd. 

Bij dit scheepswrak heeft wethouder Arno Visser, samen met kinderen van de basisschool in Almere Poort, op 8 april 2009 een kunstwerk van Simcha Roodenburg onthuld. De Kunstenaar heeft zich laten inspireren door een schilderij van een zinkend schip. De houten sculptuur is een gestileerde weergave van het grillige lijnenspel van mast, ra's en tuigage. Het object van balken verwijst naar de kracht van de wind, als heer en meester over het water in vroegere tijden. Het is de bedoeling dat het kunstwerk zelf ook langzaam zal vervallen.

Kunstenaar

Simcha Roodenburg is in 1963 in Amsterdam geboren. Roodenburg is gefascineerd door geschiedenis. Hierdoor wordt voor hem mede het specifieke karakter van de plek bepaald. Daarnaast speelt mee dat de kunstenaar in zijn werk een voorkeur toont voor het werken met hout. Met name het construeren van bouwsels met ruw hout, gebruik makend van traditionele verbindingen zoals de ‘zwaluwstaart’.

De kunstenaar maakt zijn beelden altijd ter plekke, waarbij op voorhand alleen de afmetingen in grove lijnen vastliggen. Het beeld bevat geen spijkers, schroeven of lijm. De houten planken zijn met houtverbindingen aan elkaar bevestigd en worden door de constructie en hun gewicht bijeen gehouden. Centrale thema’s in zijn werk zijn systeem, ritme en constructie.