Wrakkenmonument

Wrakkenmonument
Wrakkenmonument Wrakkenmonument Wrakkenmonument Wrakkenmonument Wrakkenmonument

Plaats: Urk

Locatie: Beug

Maker: Jachtwerf Prins

materiaal: hout

Jaar: 2014


Beschrijving:

Eeuwenlang was Urk een eiland in de Zuiderzee. Op 3 oktober 1939 werd het laatste gat gedicht in de dijk die Urk met Lemmer verbond, waardoor Urk officieel geen eiland meer was. Op verschillende plekken rond de oude kern van Urk liggen 12 scheepswrakken onzichtbaar in de bodem. De vele scheepswrakken getuigen van de periode dat Urk nog een eiland was. De gronden rondom Urk waren berucht bij de scheepvaart. In de onmiddelijke omgeving lagen zeer gevaarlijke steen- en zandbanken, zoals de Vormt, de Rotholm en het Urker Hard, waar menig schip op gezonken is.

In 2014 werd herdacht dat 75 jaar geleden een einde kwam aan de eilandstatus van Urk. Om blijvend stil te staan bij de eigen geschiedenis heeft de gemeente voor de Zeewijk, waar de straatnamen refereren aan die periode, een wrakkenmonument laten ontwikkelen. Op 24 oktober 2014 werd een start gemaakt met de aanleg van het monument, dat ook bekend staat als het Bottermonument. Die dag werd door Stienstra & van der Wal uit IJlst een door Jachtwerf Prins uit Workum een nagebouwde boeg van een botter geplaatst, die als het ware uit het water opduikt. De houten boeg refereert aan de schepen die door storm of andere oorzaken onder de zeespiegel zijn verdwenen. Rondom het wrakkenmonument is een parkje aangelegd en de blauwe lijn op de gevel van de naastgelegen woning geeft aan tot hoe hoog het water hier voor de inpoldering stond.

Wethouder Freek Brouwer onthulde op 18 november 2014 het wrakkenmonument dat uiting geeft aan een stuk geschiedenis en cultuur van Urk. Een herinnering aan de lang vergane scheepswrakken en de wrakken die nog diep in de bodem van de voormalige Zuiderzee liggen. Wethouder Brouwer kwam op een vlot vanaf de Nagel aangevaren. Nadat hij de wallekant had bereikt onthulde hij een informatiebord met een kaart waarop alle tot dan toe bekende scheepswrakken op Urk gemarkeerd zijn.