.

Bant

Bant

Monumenten in Bant

In het dorp zelf zijn geen herinneringsmonumenten te vinden. Onderstaande monumenten vindt u in het Kuinderbos en omgeving. Met dit overzicht wil Flevoland Erfgoed een bijdrage leveren aan de herkenbaarheid van de monumenten en inzicht geven in de context waarbinnen deze zijn ontstaan.

Klik op de foto voor de beschrijving.

 


titel: Doorkijkpaneel Pionierswerk

kunstenaar: Buro Kloeg

jaar: 2022

titel: Monument Queen Anne

kunstenaar: Staatsbosbeheer

jaar: 2018

titel: Razziapad en Onderduikershut

kunstenaar: Staatsbosbeheer

jaar: 2015 / 2020