Stichtingsstenen Het Oude Raadhuis

Stichtingsstenen Het Oude Raadhuis
Stichtingsstenen Het Oude Raadhuis Stichtingsstenen Het Oude Raadhuis Stichtingsstenen Het Oude Raadhuis Stichtingsstenen Het Oude Raadhuis Stichtingsstenen Het Oude Raadhuis

Plaats: Urk

Locatie: Wijk 2

Maker:

materiaal: natuursteen en brons

Jaar: 1904


Beschrijving:

Op initiatief van de toenmalige burgemeester jhr. Anton Hendrik Peter Karel van Suchtelen van de Haare (1869 - 1946) kwam het in 1904 - 1905 gebouwde Raadhuis tot stand. Het raadhuis werd gebouwd op de plaats waar de tussen 1896 en 1897 de naar ontwerp van R. de Boer van der Ley gebouwde openbare school stond. Van dit schoolgebouw zijn de zijvleugels blijven staan. Die werden verbouwd tot woning voor de burgemeester en de dokter. 

Op 17 maart 1904 werd op het gemeentehuis op Urk het verbouwen van het voormalig schoolgebouw tot woning voor de burgemeester en de dokter en het bouwen van een raadhuis aanbesteed. Van de 18 inschrijver was de hoogste ƒ 29.987,-, de laagste ƒ 23.000,-. Het werk werd gegund aan de laagste bieder, aannemer H. C. Kramer van Urk, die op dat moment een kerk in IJmuiden aan het bouwen was. Het nieuwe raadhuis werd naar een ontwerp van de uit ’s Gravenhage afkomstige rijksarchitect J.F.L. Frowein (1855-1914) gebouwd. De kosten voor de bouw van de beide woningen en het raadhuis werden door het Rijk en de provincie Noord-Holland gedragen. 

Op een gevelsteen in het voormalig doktershuis staat de tekst: 

6 juli 1904 
Frans van der Wielen
oud 4 jaar. 

Frans van de Wiele was de zoon van geneesheer Janus van der Wielen (1868-1906), die in 1903 met zijn gezin vanuit Stolwijk naar Urk kwam en zich daar vestigde als arts. In 1906 barstte de tyfus in alle hevigheid los op het eiland. Ook dokter Van der Wielen werd slachtoffer van de tyfus-epidimie. Op 23 juli overleed de geneesheer op 37-jarige leeftijd aan de ziekte en werd op 26 juli op het Oude Kerkhof begraven (graf 393).

De eerste steen in linker gevel van de burgemeesterswoning werd op 19 juli 1904 gelegd door de vrouw van de burgemeester van Urk,  jkvr. Elisabeth Catharina Den Beer Poortugael (1880 - 1956). Op de steen staat:

20 JULI 1904
JONKVR
E.G. DEN BEER PORTUGAEL

Tussen de burgemeesterswoning en de dokterswoning werd het raadhuis gebouwd. Op 9 september 1904 werd in aanwezigheid van de gemeenteraad en architect Frowein de eerste steen voor het raadhuis gelegd door burgemeester Jhr. A.H.P.K. van Suchtelen van de Haare. Op de plaquette staat bovenaan de naam van de burgemeester. Dan volgen de namen van de beide wethouders, J. Romkes en W. de Vries. Vervolgens vier raadsleden en dan de naam van architect J.F.L. Frowein. Tenslotte die van opzichter Hendrik Hendrikz. Kagei (1863 - 1928), zoon van burgemeester Hendrik Ulrichz. Kagei (1835 - 1898) de voorganger van Van Suchtelen van de Haare. De bronzen plaquette bevindt zich in de hal achter de hoofdentree die zich in de toren bevindt.  

Op 11 mei 1988 werd het nieuwe gemeentehuis op Urk geopend. Het oude raadhuis, evenals de twee flankerende woningen, werden verbouwd tot museum.