Herdenkingssteen Urk dankt Vollenhove

Herdenkingssteen Urk dankt Vollenhove

Plaats: Urk

Locatie: Wijk 2-2

Maker:

materiaal: marmer

Jaar: 1946


Beschrijving:

Op 18 november 1944 vond op Urk een grote razzia plaats. De Duitsers waren op zoek naar werkkrachten voor de oorlogsindustrie in Duitsland die ernstig te lijden had van de geallieerde bombardementen en het tekort aan menskracht. Ongeveer 85 mannen werden door de Duitsers opgepakt en van Urk weggevoerd. Met Waffenboote werd de groep naar Vollenhove gebracht waar ook de mannen die in de Noordoostpolder waren opgepakt aankwamen. Vollenhove werd overstroomd door Duitsers en gevangenen. Het was een chaos in het dorp. De mannen overnachtten in overvolle gebouwen die hier niet op berekend waren. De Vollenhovenaren trokken zich het lot van de gevangenen aan. Zij zorgden o.a. voor voedsel, geestelijke bijstand en middelen om het thuisfront te berichten, In de consternatie bij het inkwartieren en tijdens de aftocht naar Meppel, de volgende dag, konden sommige gevangenen stiekem de rij verlaten. Ze werden door de inwoners van Vollenhoven opgevangen en verborgen gehouden voor de Duitsers. Het verhaal gaat dat Vollenhovenaren Urkers lieten ontsnappen met behulp van ambulances. Een behoorlijk aantal opgepakte mannen zag op die manier kans te ontkomen aan de Duitse bezetters.

Als dank voor de hulp die vele inwoners van Vollenhove aan de tijdens de razzia op Urk opgepakte mannen hadden geboden, schonk Urk in 1946 een herdenkingssteen aan de in 1942 uit de gemeenten Stad Vollenhove en Ambt Vollenhove gevormde gemeente Vollenhove. In 1947 kochten B en W van Vollenhove landgoed Oldruitenborgh aan om als gemeentehuis te dienen. In de hal tegenover de voordeur werd de marmeren plaquette aangebracht. Op de gedenksteen stond links het gemeentewapen van Urk en rechts dat van Vollenhove. Daaronder was de volgende tekst gegraveerd :

URK DANKT VOLLENHOVE
VOOR DE TROUWE ZORG
ZIJN GEVANGENEN BEWEZEN
ONDER DUITSCHE TYRANNIE
IN NOVEMBER 1944

In 1995, bij de viering van 50 jaar bevrijding, bleek de herdenkingssteen spoorloos verdwenen te zijn. Uit verschillende zoekacties kwam vast te staan dat iemand de plaquette bij een verbouwing van de afdeling Bevolking in 1986 opgeborgen had, maar niemand wist waar. B en W van Brederwiede besloot een nieuwe identieke steen te laten maken die in 1995 in de hal van het gemeentehuis werd geplaatst. Het gemeentebestuur deed de belofte dat als de originele marmeren plaquette boven water kwam deze aan de gemeente Urk zou worden geschonken. Schoonmaaksters van de gemeente Brederwiede vonden de gedenksteen na 10 jaar terug. De steen bleek bij de verbouwing in 1986 voorzichtigheidshalve opgeborgen te zijn achter een archiefkast en kwam begin juni 1996 bij een nieuwe verbouwing tevoorschijn. De gemeente Brederwiede loste haar belofte in. Op 18 maart 1997 werd de originele marmeren plaquette door burgemeester Netty van den Nieuwboer-Langenkamp van Brederwiede overhandigd aan burgemeester Sijko Veninga van Urk. De herdenkingssteen kreeg een plekje in museum Het Oude RaadhuisBron: Reformatorisch Dagblad.13-6-1996.

In 1973 werden de gemeenten Blokzijl, Giethoorn, Vollenhove en Wanneperveen samengevoegd tot gemeente Brederwiede. Het gemeentehuis bleef gevestigd in de Oldruitenborgh. In 2001 vond een nieuwe gemeentelijke reorganisatie plaats en ging Brederwiede op in de gemeente Steenwijk waarvan de naam op 1 januari 2003 gewijzigd werd in Steenwijkerland. Bij de herindeling in 2001 is de in 1995 gemaakte replica geschonken aan het Stadsmuseum Vollenhove.