.

boucharderen
Bronner
brons
bronsgieten
Bronzen beelden
bun
C14 datering
C14-dateringsmethode
Campendonk
carrara-marmer
cartouche
circe-perdue
ciseleren
citer
compositie
consistorie
constructie
constructivisme
constructivisten
constructivistisch
construeren
contra posto
cookie
cortenstaal
cultuurmonument
Het begrip monument heeft een tweeledige betekenis. Enerzijds wordt het woord gebruikt als er gesproken wordt over een gedenkteken, opgericht ter herinnering aan iemand of iets, veelal een historische persoon of gebeurtenis. Daarnaast werd in de jaren twintig van de 20e eeuw in publicaties op het gebied van gebouwde monumenten het begrip cultuurmonument geïntroduceerd. Aan het begin van de 19e eeuw werd een gebouw als monument aangemerkt indien er een herinnering aan een historisch feit of persoon aan was verbonden. De eerste tekenen van de interpretatie van het begrip monument werden rond het midden van de 19e eeuw zichtbaar. Een gebouw werd niet langer louter gewaardeerd omdat er een historisch feit aan verbonden was maar ook om haar intrinsieke (wezenlijke) historische waarde, die vooral lag aan haar architectuur die herinnerde aan de kunst van het verleden. Een historisch gebouw kon daardoor zowel monument zijn in de zin van gedenkteken als in de zin van een overblijfsel uit de periode van de (kunst)geschiedenis. Cultuurmonumenten, of kortweg monumenten, die behouden moeten blijven omdat ze van algemeen belang zijn wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde, worden beschermd door de rijksoverheid, provincie of gemeente. Bron: Erfgoed: de geschiedenis van een begrip.