Stichtingssteen 't Voorhuys

Stichtingssteen 't Voorhuys
Stichtingssteen 't Voorhuys Stichtingssteen 't Voorhuys

Plaats: Emmeloord

Locatie: Beursstraat 1

Maker:

materiaal: natuursteen

Jaar: 1953


Beschrijving:

In 1953 werd in het centum van Emmeloord 't Voorhuys gebouwd naar een ontwerp van architect Alexander Bodon (1906-1993). Het 19.600 m³ grote complex met een beurs- en theaterzaal met foyer, een hotelcafé-restaurant en een aantal vergaderzalen werd gesticht door het Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder, dat in mei 1952 ƒ100.000,- uittrok voor de bouw. De eerste bespreking met de opdrachtgever vond op 31 oktober 1952 plaats. De eerste paal werd op 16 januari 1953 geslagen. Op 1 mei 1953 legde landdrost Sikke Smeding de eerste steen. De eerste steen is niet fysiek de allereerste steen van een fundament van een gebouw maar een gedenksteen, ook wel stichtingssteen genoemd. Het leggen van de eerste steen is een ceremoniële handeling en wordt vaak enige tijd later geplaatst op een iets hogere en beter zichtbare plaats.

't Nieuws voor Kampen deed op 3 mei 1953 onder de subkop "Mijlpaal in ’t nieuwe land" verslag van deze gebeurtenis: "Moet het nu gebeuren? informeerde de landdrost van de Noordoostpolder gistermiddag, toen hij zijn rede beëindigd had en op het instemmend knikken van de heer A. D. van Eck van de Bouwkundige Afdeling nam dr ir Smeding de verzilverde troffel in de hand en nauwgezet smeerde hij de specie uit het door bloemen omrankte bakje op de roodstenen muur. Enkele seconden later werd de zware ketting gevierd en langzaam zakte de herdenkingssteen, zodat de bezoekers in de toekomst bij de ingang van het te bouwen Voorhuys kunnen zien, dat op de stralende eerste dag van Mei 1953 de eerste steen is gelegd van een complex gebouwen, waarin de bevolking van de polder als een grote familie bijeenkomsten van culturele en zakelijke aard kunnen houden […]". Het was min of meer een historische gebeurtenis, want het betrof hier het eerste grote gebouw dat door de overheid in de nieuwe polder werd gebouwd. In een korte reden voorafgaand aan de steenlegging vertelde landdrost Smeding dat het voor de eerste maal sedert het ontstaan van de Noordoostpolder was, dat hij een uitnodiging ontving om een eerste steen te metselen. Om twee redenen had Smeding deze dankbaar aanvaard. In de eerste plaats is er de omvang van het gebouw, dat een mijlpaal vormt in de bouwgeschiedenis van de Noordoostpolder. In de tweede plaats was er de zeer bijzondere functie die het complex te vervullen kreeg. Als herinnering aan de steenlegging bood de heer F. Fokkens, namens het gelijknamige bouwbedrijf, ir. Smeding de verzilverde troffel aan waarmee hij de stichtingssteen had ingemetseld. 

In de witte natuurstenen herdenkingssteen, die op de hoek naast de ingang van het beurs- en theatergebouw ingemetseld is, staat de volgende tekst ingebeiteld:

A° 1 MEI 1953
DR. IR. S. SMEDING
LANDDROST
 
't Voorhuys werd na een bouwtijd van 341 dagen op 23 december 1953 geopend.