Koning Willem-Alexanderlinde

Koning Willem-Alexanderlinde
Koning Willem-Alexanderlinde Koning Willem-Alexanderlinde Koning Willem-Alexanderlinde

Plaats: Emmeloord

Locatie: Harmen Visserplein

Maker:

materiaal: lindeboom

Jaar: 2013


Beschrijving:

Sinds de kroning van prinses Wilhelmina tot koningin der Nederlanden op 6 september 1898 is het traditie om bij iedere troonswisseling, als eerbetoon aan het nieuwe staatshoofd, een zogenaamde Koningslinde of kroningsboom te planten. De 'Koningslinde' is een levend monument dat generaties lang zal herinneren aan het historisch moment van de troonswisseling. Her en der in Nederland staan monumentale Koningslindes die memoren aan het begin van het koningschap van de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Na de inhuldiging van Wilhelmina zijn vijfentwintig lindes geplant, in 1948 ter gelegenheid van de kroning van Juliana dertien en in 1980 bij de troonsbestijging van Beatrix slechts vijf. 

In 2013 kreeg Nederland voor het eerst in 123 jaar weer een koning. Bij de troonswisseling werden op initiatief van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en Stichting de Nationale Boomfeestdag in diverse Nederlandse gemeenten Koningslindes aangeplant. De eerste officiële Koningslinde werd op 23 april in wijkpark Transvaal in Den Haag geplant door kroonprins Willem-Alexander. Ook in Emmeloord is in aanloop naar de troonswisseling een Koningslinde aangeplant. De festiviteiten ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april startte in Emmeloord om 9.00 uur met een aubade op het Harmen Visserplein, waaraan Geke's Tiental, Nescio en de scouting hun medewerking verleenden. Aansluitend werd de Koning Willem-Alexanderlinde tijdens een plechtige bijeenkomst symbolisch onthuld. Samen met Bertus Ritsema (1947-2021), voorzitter van de Vereniging tot Viering van Nationale Gedenkdagen en 5 leden van Scouting Emmeloord haalden burgemeester Auke van der Werff van Noordoostpolder oranje linten van de Koningslinde. De medewerking van vijf leden van verschillende leeftijden symboliseerde de verbinding van de koning met de jonge generatie die op avontuurlijke wijze zelfstandig wil worden door samenwerking en interesse voor elkaar in sport, spel en avontuur. Bij de boom staat een aluminium herdenkingsplaquette met daarin gegraveerd de tekst:

Koning Willem-Alexanderlinde

Emmeloord, 30 april 2013

Voor Noordoostpolder is dit niet de enige Oranjeboom die in de gemeente werd aangeplant. Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau werd op 31 januari 1938 geboren uit het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Toen toenmalig koningin Beatrix in 1988 haar vijftigste verjaardag vierde werden overal in Nederland Koningslindes aangeplant. Ook de gemeente Noordoostpolder greep dit feit aan om op het Harmen Visserplein een Beatrix boom te planten. 

Als Koningsbomen worden twee soorten Hollandse lindes gebruikt, de Tilia x europaea 'Koningslinde' en de Tilia x europaea 'Pallida'. Er is bijna geen verschil tussen deze twee soorten. De 'Koningslinde' heeft een rood schijnsel over de twijgjes, dat heeft de 'Pallida' niet. Verder heeft de 'Koningslinde' als volwassen boom een meer smalle, piramidale puntige kroontop dan de meer afgeronde kroontop van de ‘Pallida’. Daarnaast zijn de twijgen van de 'Pallida' enigszins zigzagvormend. De Koning Willem-Alexanderlinde is waarschijnlijk een Tillia x europaea 'Koningslinde'. De Beatrix boom is overduidelijk een Tilia x europaea 'Pallida'. De wetenschappelijke naam 'Tilia' is afgeleid van het Griekse ptilon = vleugel, naar de gevleugelde bloemen en vruchten. 
 
Ook in Creil werd op 30 april 2013 een Kroningsboom geplant.