Beatrix boom

Beatrix boom

Plaats: Emmeloord

Locatie: Harmen Visserplein

Maker: Koninklijke Begeer

materiaal: lindeboom en brons

Jaar: 1988


Beschrijving:

Bij speciale gelegenheden worden er linden aangeplant. Zo zijn er Wilhelmina-, Juliana-, en Beatrix bomen geplant als herinnering aan de geboorte van deze prinsessen. Ook ter gelegenheid van een koninklijk huwelijk worden er doorgaans bomen aangeplant. Opvallend was dat bij de geboorte van prinses Beatrix op 31 januari 1938 en later ter gelegenheid van het huwelijk van Beatrix met Claus von Amsberg op 10 maart 1966, veel minder bomen zijn geplant dan anders. De Confederatie van Oranjeverenigingen in Nederland, een overkoepelende organisatie van Oranjeverenigingen, had tevens vastgesteld dat er bij de inhuldiging van koningin Beatrix op 30 april 1980 slechts 5 Koningslindes waren aangeplant. De voorzitter van de federatie mr. G.J. (Fred) de Graaf, burgemeester van Leersum, riep alle gemeentebesturen in Nederland op om ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koningin Beatrix op 31 januari 1988 speciale 'Beatrix bomen' te planten. De Confederatie van Oranjeverenigingen hoopte hiermee de gemeentebesturen warm te krijgen een oude traditie voort te zetten. Van de 714 Nederlandse gemeenten deden 560 mee aan de plantactie. Rondom de verjaardag van de koningin, die op zondag viel, werden zo'n 700 Beatrix bomen aangeplant, die een gewicht hadden van 500 tot 600 kg.

Ook de gemeente Noordoostpolder besloot aan de oproep van de Confederatie van Oranjeverenigingen gehoor te geven en plantte op het Harmen Visserplein een linde die naar koningin Beatrix vernoemd is. Als Koningsbomen worden twee soorten Hollandse lindes gebruikt, de Tilia x europaea 'Koningslinde' en de Tilia x europaea 'Pallida'. Er is bijna geen verschil tussen deze twee soorten. De 'Koningslinde' heeft een rood schijnsel over de twijgjes, dat heeft de 'Pallida' niet. Verder heeft de 'Koningslinde' als volwassen boom een meer smalle, piramidale puntige kroontop dan de meer afgeronde kroontop van de ‘Pallida’. Daarnaast zijn de twijgen van de 'Pallida' enigszins zigzagvormend. De Beatrix boom is overduidelijk een Tilia x europaea 'Pallida'. De Koning Willem-Alexanderlinde, die in 2013 ter gelegenheid van de troonsbestijging van Willem-Alexander op het Harmen Visserplein geplant werd, is waarschijnlijk een Tillia x europaea 'Koningslinde'. De wetenschappelijke naam 'Tilia' is afgeleid van het Griekse ptilon = vleugel, naar de gevleugelde bloemen en vruchten.

Op verzoek van koningin Beatrix werd op 31 januari 1988 geen speciale aandacht aan haar 50e verjaardag besteed. Sinds Wilhelmina koningin werd, na het overlijden van koning Willem III in 1890, is de verjaardag van het Nederlandse staatshoofd een nationale feestdag. Koningin Beatrix besloot bij haar aantreden als koningin om Koninginnedag niet te verplaatsen en hem daarmee in tegenstelling tot haar moeder Juliana en grootmoeder Wilhelmina niet op haar verjaardag op 31 januari te vieren. Dit deed ze om haar moeder te eren. Vandaar dat de herdenkingsplaquettes die hoorden bij de lindebomen die ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de vorstin waren aangeplant, pas op 30 april 1988 onthuld zijn. De ronde bronzen plaquette is vervaardigd door de Koninklijke Begeer in Zoetermeer en heeft een doorsnede van 18 cm. Links staat het monogram van Beatrix afgebeeld, een gekroonde B. Daarnaast de tekst: 

beatrix boom 
hare majesteit
de koningin 
31 januari 1988
50 jaar

Opmerkelijk aan de plaquette is dat de tekst zonder hoofdletters geschreven is. Daarnaast is de kleur van groen 'uitgeslagen' koper opvallend. Dit suggereert een zekere ouderdom en is kunstmatig bereikt door middel van patineren.

Laatste Update donderdag, 09 augustus 2018