Hans & Hans bankje

Hans & Hans bankje
Hans & Hans bankje Hans & Hans bankje Hans & Hans bankje

Plaats: Emmeloord

Locatie: Lange Nering 10

Maker:

materiaal: r.v.s.

Jaar: 2017


Beschrijving:

In 1951 begon men in de Lange Nering met de bouw van individueel vormgegeven winkels met bovenwoningen. Het eerste pand, waarin een winkel van de coöperatie 'Het Nieuwe Land' gevestigd was, werd in juni 1951 in gebruik genomen. De nok van het pand was 9 m hoog. Lager bouwen mocht niet in de Lange Nering, want het moest een 'echte onversneden winkelstraat worden'. De plannen voor de winkelstraat waren al in 1947 in de planvorming voor het stadsplan van Emmeloord opgenomen. Het was de bedoeling dat de winkels op particulier initiatief van de grond zouden komen, maar toen dat niet genoeg opschoot greep de Directie Wieringermeer in en verleende zelf opdrachten. Met de bouwhoogte van drie lagen en kap werd een stedelijk karakter bereikt. Op 14 november 1953 schreef 't Nieuws voor Kampen: "De 'Kalverstraat' van Emmeloord breidt zich in Amerikaans tempo uit. Reeds is er een moderne, gezellige winkelstraat van ongeveer honderd meter lengte ontstaan. Aan de ene zijde mondt de Lange Nering uit op het grote centrumplein, de 'Deel'. Aan de andere kant grenzen de mooie winkelpanden aan ongezellige onkruidvelden. Maar de Lange Nering wint elke week terrein en binnen korte tijd zal Emmeloord een hoofdstraat hebben, waarop menige provinciestad jaloers kan zijn". 

In 1972-1973 werd de Lange Nering autovrij gemaakt en werden er luifels, bloembakken en vitrinekasten geplaatst. De herinrichting van de Lange Nering tot kleinschalig voetgangersgebied heeft de oorspronkelijke gevels grotendeels gescheiden van de begane grond en deels buiten beeld gebracht. Op 9 november 1973 werd de winkelpromenade officieel heropend door Jan Niers, commissaris van de Koningin van de provincie Overijssel, waar de Noordoostpolder destijds bestuurlijk onderviel. Tijdens de wandeling door de autovrije winkelstraat werden twee kunstwerken onthuld, in de Lange Nering het kunstwerk 'Zeehond' en op het Kettingplein een 'reliëf ter nagedachtenis aan Bernard Geurtzen', voorzitter van de 'Vereniging de Lange Nering'. 

In mei 2003 besloot het college van de gemeente Noordoostpolder om de Lange Nering West en het Kettingplein als deelproject van het Centrum Plan op te waarderen. Samen met ambtenaren, winkeliers en vastgoedeigenaren werd in een langdurig proces gekomen tot een nieuwe inrichting. In het projectplan dat destijds geschreven was stond: "[…] Het winkelhart van Emmeloord was sterk verouderd, ‘verrommeld’ en weinig aantrekkelijk. Vitrines, oude luifels met jaren zeventig kleuren, muurtjes, dagwinkels, knullige kunstwerken en de her en der geparkeerde fietsen creëerden dit beeld […]". Op 12 december 2005 ging de renovatie van de Lange Nering officieel van start. Wethouder Jan Mulder en Hans Beekman, voorzitter van Vereniging Pandeigenaren Lange Nering West, staken de eerste schop in de grond. Met de aanleg van proefstroken werd gekeken welke bestrating het beste geschikt was voor de winkelstraat. Op 7 april 2006 werd het symbool van de Lange Nering, een mintgroene boog die de entree van de winkelstraat sinds het begin van de jaren 1970 sierde, door slopers neergehaald. Die dag werd ook gestart met de sloop van de oude luifels. De 5 dagwinkels, muurtjes, bankjes en kunstwerken verdwenen uit de straat. Tijdens de renovatie werden de voorpuien van de winkels ca. 1,75 m naar voren gehaald en de oude gesloten luifels door nieuwe transparante luifels vervangen, waardoor een meer open karakter van de winkels ontstond. De uitbreiding van de winkels naar voren, was noodzakelijk om de winkelstraat smaller en intiemer te maken. Simon Sprietsma Stadslandschappen uit Amsterdam gaf de openbare ruimte vorm. De bestrating in de Lange Nering werd uitgevoerd in gebakken gele klinkers in waal- en dikformaat. Diagonalen van natuursteen doorkruisen het gele tapijt van gebakken materiaal. Er werd nieuw straatmeubilair geplaatst in de vorm van banken, afvalbakken en speciaal ontworpen fietsenrekken. 

De plaatsing van de fietsenrekken heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De gemeente wilde de Lange Nering zoveel mogelijk fietsvrij houden. Het college van burgemeester en wethouders besloot eind maart 2007 geen fietsenrekken in de winkelstraat te plaatsen. Dit besluit stuitte op fel verzet van onder meer de winkeliers en de ouderen in Emmeloord. B&W van Noordoostpolder kwam na de kritiek vanuit de bevolking uiteindelijk toch met een oplossing. In de Lange Nering werden eind april 2008 vier speciale parkeervakken voor fietsen aangelegd. De ruimtes werden afgeschermd door fietsnietjes, ook wel aanleunbeugels genoemd, waarin het silhouet van een herenfiets te zien is. De hekjes in de vorm van een halve rechthoek met rechte hoek kregen de naam Noppertjes, vrij naar de bekende Amsterdammertjes, de rood-bruine trottoir paaltjes met drie andreaskruisen. In totaal is er in de Lange Nering plaats gecreëerd om 120 fietsen te stallen. De renovatie van de winkelstraat werd in 2011 afgerond. In totaal is er door de eigenaren zo’n drie miljoen euro in de uitbreiding en vernieuwing van de winkelpanden geïnvesteerd. De gemeente investeerde € 847.500,- in de openbare ruimte waarvan ruim € 454.000,- afkomstig was van een Europese subsidie. De Europese Unie subsidieerde projecten die het leefklimaat in centra en de toegankelijkheid verbeterden. 

De grote aanjagers voor het renovatieproject waren Hans Beekman (voormalig eigenaar van Beekman Mode) en Hans Schipper (voormalig directeur/eigenaar van Schipper Brood). Bij zijn afscheid als bestuurslid van Vereniging Pandeigenaren Lange Nering op 22 juni 2017 kreeg Hans Beekman samen met Hans Schipper als dank voor hun tomeloze inzet om Emmeloords belangrijkste winkelstraat aantrekkelijk te houden een plaquette aangeboden op een bankje in de winkelstraat. De tekst op de plaquette luidt:

Hans & Hans bankje
Met dank aan
Hans Beekman en Hans Schipper
voor hun inzet bij de grote renovatie van de Lange Nering

Hans Beekman werd in 1981 algemeen bestuurslid van Vereniging Pandeigenaren Lange Nering West. In 2002 werd hij voorzitter. In 2023 nam de toen 78-jarige Beekman na 42 jaar afscheid als bestuurder van Vereniging Pandeigenaren Lange Nering West. 

Bronnen: Architectuur en stedebouw in Flevoland; rodoradvies.nl; omroep Flevoland; De Flevopost.