Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Plaats: Bant

Locatie: Noordwend 4

Architect: H. Eldering

materiaal: baksteen, dakpannen, glas, beton

Jaar: 1954


Beschrijving:

Toen de Noordoostpolder in 1942 droogviel stond de verzuiling in Nederland nog rechtovereind. In de dorpen werden door de Directie Wieringermeer drie kerken en bijbehorende scholen gepland. In Bant werden een Gereformeerde kerk, een Nederlands Hervormde kerk en een katholieke kerk gerealiseerd.

De Gereformeerde kerk werd in 1954 gebouwd naar een ontwerp van architect Hindrik Eldering. Het kerkgebouw kreeg een prominente plaatsing, zijdelings aan het dorpsveld. De kerk is van het type centraalbouw. Er is dus bewust uitgegaan van de opvatting die een centraliserende werking van de kerkruimte voorstaat het zich scharen van de gemeente om de verkondiging van het Woord. De kerkzaal heeft een achthoekige vorm en staat onder een met pannen gedekt tentdak, een dak met zes driehoekige dakvlakken die boven in de nokpunt samenkomen. Een nadrukkelijke plaats is ingeruimd voor het liturgisch centrum doordat één van de acht wanden in een donkere warmgetinte houtbekleding is uitgevoerd. De kerk herbergt de kerkzaal en nevenruimtes onder één dak met het liturgische centrum in het midden, precies onder het hoogste punt van de overkapping, De kansel bevindt zich op een verhoging. De gevels zijn van geel-rood genuanceerde baksteen opgetrokken. Kenmerkend voor de stijl van Eldering zijn de grote glas-in-betonvensters. Het gebouw heeft een breed voorportaal onder een flauw lessenaarsdak. Boven het portaal zitten 4 vrijwel vierkante vensters. Aan de rechterkant van de kerkzaal is een rechthoekige nevenruimte aangebouwd dat onder een zadeldak staat. Bron: Kerkopbouw en kerkbouw in de IJsselmeerpolders.

In 2004 fuseerde de Gereformeerde Kerk met de Ned. Hervormde gemeente tot SoW-gemeeente en namen hun intrede in de voormalige Katholieke kerk. De kerkgebouwen van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente werden verkocht. Het Kerkgebouw van de voormalige Gereformeerde Kerk sluit het dorp aan de noordkant af.

Architect

Hindrik (Hink) Eldering is in 1915 geboren in Hoogkerk. Hij treedt in de voetsporen van zijn grootvader architect Cornelis Hermanus Eldering (Suameer 1854-Hoogkerk 1932). Hindrik Eldering was van gereformeerde komaf. In die tijd was het nog heel gebruikelijk dat je je boodschappen deed bij de bakker en slager uit je eigen zuil. En zo zal dat ook gegaan zijn wanneer er een architect nodig was. Zo ontwierp Eldring voor de gereformeerden in Wieringermeer een kerkgebouw (1949) in Middenmeer. In de periode 1949-1975 ontwierp hij 17 gereformeerde kerken in Nederland. Kenmerkend voor het werk van Hindrik Eldering zijn de glas-in-betonvensters zoals bij de Gereformeerde kerken in Ens (1954-'55) en Bant (1954). De in Bant toegepaste zeszijdige centraalbouw komt ook terug bij zijn kerken te Aalden (1954), Castricum (1955) en Schoondijke (1956-'57). In 1956 ontwierp Hindrik Eldering het in die tijd spraakmakende imposante complex aan het Europaplein in Leeuwarden, bestaande uit het Eurohotel en de naastgelegen autoshowroom en appartementen. Het hotel, een 9-laags gebouw, was de eerste hoogbouw van de stad aan wat toen nog het Harlingerplein heette.

Laatste Update donderdag, 23 november 2017