Rotonde kunst

Rotonde kunst

Plaats: Swifterbant

Locatie: Dronterringweg

Kunstenaar:

Materiaal: cotenstaal en beplanting

Jaar: 2017


Beschrijving:

In 2015 en 2016 zijn op de Dronterringweg bij Swifterbant twee rotondes aangelegd om de verkeersveiligheid te vergroten. In het najaar van 2017 zijn de rotondes ingericht. Op de rotondes is een link gelegd tussen het huidige dorp Swifterbant en het verleden. Het definitieve ontwerp, dat na overleg met Dorpsbelangen Swifterbant is vastgesteld, is geïnspireerd op het vroegere rivierduinlandschap waarin kreken, rivierbeddingen en duinvorming beeldbepalende elementen zijn. Dit komt terug in de vorm van een kering van cortenstaal, dat symbool staat voor een rivierduin, en het patroon van de plantvakken dat verwijst naar de craquelé van grond. 

De rotondes werden op 20 december 2017 officieel geopend door het onthullen van de tekst op de rotonde De Kolk. De openinghandeling werd vericht door Jaap Lodders, gedeputeerde Provincie Flevoland, en Douwe Kuperus, voormalig voorzitter Dorpsbelangen Swifterbant. De rotonde is voorzien van vier plantenperken die door middel van platen van cortenstaal opgedeeld zijn in vakken van verschillende hoogtes. Op de ca. 1,20 m hoge kering is de tekst '4500 v Chr - Swifterbant - 1957' aangebracht, verwijzend naar de Swifterbantcultuur en het jaar dat het dorp ontworpen werd. De rotonde Tarpanweg-Dronterringweg is voorzien van twee grote plantenperken. Hier staat op de kering de tekst 'Swifterbantcultuur'. De beplanting op beide rotondes bestaat uit vaste, deels bloeiende, planten zoals Taxus, Geranium en Salvia. Tussen de plantenperken is een grasstrook aangelegd.