Swifterbanter

Swifterbanter
Swifterbanter Swifterbanter Swifterbanter Swifterbanter Swifterbanter Swifterbanter

Plaats: Swifterbant

Locatie: Rivierduinweg 9

Kunstenaar: Mariël Bisschop

Materiaal: ijzer / klimplanten

Jaar: 2008


Beschrijving:

Zo'n 7000 jaar geleden woonden mensen in de omgeving van Dronten. Deze periode in de geschiedenis wordt de Swifterbantcultuur genoemd. Bij opgravingen is aardewerk aangetroffen. Nadat kunstenares Mariël Bisschops werd gevraagd een kunstwerk te maken bij de entree van Off Course is zij zich gaan verdiepen in de Swifterbantcultuur. Vanaf de plek waar het kunstwerk staat zijn een aantal bosjes zichtbaar waar men bij de drooglegging van Flevoland sporen van bewoning heeft gevonden. In deze bosjes zijn o.a. scherven van aardewerk gevonden. De vergankelijkheid van gebroken aardewerk maar ook de vondst van eeuwige waarden zorgden voor inspiratie.

Op 27 juni 2008 is het 5 meter hoge kunstwerk 'Swifterbanter' geplaatst. Bisschops heeft van ijzeren staven en ringen de structuur van een oude pot nagemaakt. Het kunstwerk is een verwijzing naar de aardewerkpotten uit de Swifterbantcultuur. Langzaam zal een klimplant over en door het hekwerk groeien, als symbool van de aarde en water die de pot ca. 5000 jaar lang hebben bedekt.

In het programma Beeldspraak geeft de kunstenares uitleg over het kunstwerk.

Kunstenaar

Mariël Bisschops is in 1956 in Amsterdam geboren. Van 1994 tot 1996 haalde zij in Amsterdam haar lesbevoegdheid kunstzinnigevorming.

Bisschops is bekend van haar grote sculpturen en installaties die vaak in de natuur te vinden zijn. De sculpturen bevatten dikwijls tegenstellingen. Meestal bestaan ze uit natuurlijke materialen gecombineerd met onverwoestbaar staal. Een van de centrale thema’s in haar werk is “tijd”. Tijd impliceert zowel vergankelijkheid als eeuwigheid. Deze twee begrippen zijn continue aanwezig tijdens het denk en doe proces van een project.