Schakel

Schakel
Schakel Schakel Schakel Schakel Schakel

Plaats: Lelystad

Locatie: Markerwaarddijk

Kunstenaar: Henk de Koning

Materiaal: basalt

Jaar: 1976


Beschrijving:

Met het sluiten van de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad op 4 september 1975 werd het Zuiderzeeproject afgesloten. De bouw van de 26 kilometer lange dijk startte al in 1957, maar werd in 1958 weer stilgelegd vanwege geldgebrek. Pas in 1963 werd de bouw hervat. Oorspronkelijk was deze dijk bedoeld als onderdeel van de ringdijk voor de inpoldering van de Markerwaard, maar in 2003 is definitief besloten dat deze polder niet wordt aangelegd.

Het dijklichaam tussen Lelystad en Enkhuizen werd tijdens de aanleg de Houtribdijk genoemd, naar een in de omgeving aanwezige ondiepte. De Houtrib werd gebruikt als vaargeul tussen de ondiepere gedeelten Enkhuizerzand en de Val van Urk. In 1977 heeft het toenmalig bevoegd gezag, landdrost Han Lammers van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, de naam Markerwaarddijk officieel vastgesteld. Ongeveer halverwege de Markerwaardijk ligt Trintelhaven, het voormalige werkeiland. Op 14 december 1976 opende ZKH Prins Claus de dijk voor het wegverkeer en onthulde bij Trintelhaven een monument. Het beeld "Schakel" is bedacht door Henk de Koning en door dijkwerkers gebouwd uit dezelfde basaltblokken die ze eerder bij de aanleg van de dijk hadden gebruikt. Het beeld verbeeldt precies wat het voorstelt, een schakel. De Markerwaarddijk vormt de schakel tussen het oude- en het nieuwe land. 

Kunstenaar

Henk de Koning is in 1939 geboren. Van huis uit was hij cineast, maar tevens ontwerper bij Zuiderzeewerken. De Koning ontwierp boekomslagen, nota's en brochures en maakte films over alles wat met de Zuiderzeewerken te maken had. Ook kreeg hij opdracht om het trappenhuis in het gebouw Waterwijzer in Lelystad (gesloopt 2012) te beschilderen. In het monumentje op de Afsluitdijk is een schildering van zijn hand te vinden. In 1999 stierf Henk de Koning op 60-jarige leeftijd.