Monument Swifterbantcultuur

Monument Swifterbantcultuur

Plaats: Lelystad

Locatie: Visvijverweg

Maker: Steenhouwerij De Verbinding

materiaal: eikenhout, natuursteen

Jaar: 2018


Beschrijving:

In de jaren 1960 is tijdens de ontginning van Oostelijk Flevoland in het gebied tussen Lelystad en Swifterbant restanten van een oud landschap aangetroffen. In de ondergrond op 5 à 6 m onder NAP werd een systeem van rivierduinen en kreken met oeverwallen ontdekt. In de jaren 1962-1967 deed de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders onder leiding van G.D. van der Heide opgravingen waarbij resten van een eeuwenoude cultuur werden ontdekt. De vondsten weken dusdanig af van de bekende culturen dat men besloot dat de prehistorische werktuigen en gebruiksvoorwerpen onderdeel moesten zijn van een nieuwe cultuur; de Swifterbantcultuur. Archeologen toonden aan dat de mensen van de Swifterbantcultuur en boer en jager waren.

Op de oeverwal bij de hoofdgeul op kavel OG42 werd een grafveld aangetroffen van 9 graven uit de periode van de Swifterbantcultuur. In de graven, die dateren van 5000 - 3400 v. Chr., lagen de lichamen van volwassen mannen, vrouwen en een kind. Alle graven, behalve het kindergraf, hebben een oriëntatie in de lengterichting van de oeverwal en liggen achter of naast elkaar. De opgegraven menselijke resten bevinden zich nu in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten in Batavialand.

De vindplaats ligt in het Rivierduingebied, in een publiek toegankelijk en openbaar natuur- en recreatieterrein. Op 13 juli 2018 werd door Gedeputeerde Michiel Rijsberma en Tineke Roovers van Batavialand een monument onthuld dat ons er voorgoed aan herinnert dat er vele eeuwen voor ons op de grens van land en water ook al mensen woonden in het gebied dat nu Flevoland is. Het monument bestaat uit een informatiebord aan de Visvijverweg, bij de ingang van het Rivierduingebied, en 9 eikenhouten palen die de graven markeren. Bij de palen ligt een plaquette, die gemaakt is door Steenhouwerij De Verbinding uit Steenwijk, waarop de situering van de verschillende graven in het grafveld met Romeinse cijfers zijn aangegeven. In graf V en IX zijn barnstenen kralen gevonden die als bijgift aan overledene waren meegegeven. Deze gift duidt op geloven in een leven na de dood. In graf IX heeft een belangrijk personage gelegen. Hij droeg een ketting met barnsteen. Dit toont aan dat de Swifterbantmens de techniek beheerste om gaten in de kralen te boren. Graf IX is in Batavialand te zien in de presentatie OER.