Beatrix boom

Beatrix boom

Plaats: Lelystad

Locatie: Sluisstraat, Houtribweg

Maker:

materiaal: Linde

Jaar: 1988


Beschrijving:

Het planten van een boom bij een bijzondere gebeurtenis is een eeuwenoud gebruik. Vele monumentale bomen in Nederland danken er hun bestaan aan. Vooral geboortes, huwelijken, troonsbestijgingen en jubilea in het koningshuis waren en zijn een reden om een speciale boom op een markante plek te planten. 
 
Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van koningin Beatrix op 31 januari 1988 werd in Lelystad Haven, tussen de Sluisstraat en de Houtribweg, een Hollandse linde geplant, een Tilia europaea. Het idee om ter gelegenheid van dit kroonjaar een boom te planten die naar de koningin vernoemd werd was afkomstig van de Confederatie van Oranjeverenigingen in Nederland die vastgesteld had dat er bij de inhuldiging van Koningin Beatrix vrijwel geen Koningslindes waren aangeplant. Sinds de kroning van prinses Wilhelmina tot koningin der Nederlanden op 6 september 1898 is het traditie om bij iedere troonswisseling, als eerbetoon aan het nieuwe staatshoofd, een zogenaamde Koningslinde of kroningsboom te planten. Toen Prinses Beatrix op 30 april 1980 de troon besteeg, werden er wel Koningslindes geplant, maar veel minder als bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina en koningin Juliana. Waarschijnlijk kwam dit omdat destijds het Koninklijk Huis niet zo populair was. Tijdens haar regeerperiode heeft koningin Beatrix het koningshuis weer populair gemaakt vandaar de voorzitter van de Confederatie van Oranjeverenigingen, burgemeester van Leersum mr. G.J. de Graaf, alle gemeentebesturen in Nederland opriep om ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de koningin een speciale 'Beatrix bomen' te planten. De Confederatie hoopte hiermee de gemeentebesturen warm te krijgen een oude traditie voort te zetten. Van de 714 Nederlandse gemeenten deden 560 mee aan de plantactie.
 
In 2004 is ter gelegenheid van de geboorte van prinses Amalia aan de Geldersedraaf een tweede Koningslinde aangeplant.