Ambtsketen Zeewolde

Ambtsketen Zeewolde

Plaats: Zeewolde

Locatie: Stadhuis

Maker: Piet Bakker

materiaal: zilver

Jaar: 1982-1984


Beschrijving:

Zeewolde als gemeente bestond nog niet, toch lag er al een ambtsketen voor de eerste burgemeester van de nog in te stellen gemeente klaar. Een ambtsketen is een ketting, die dient als officieel herkenningsteken voor burgemeesters. In een Koninklijk Besluit van 16 november 1852, waarin het dragen van een ambtsketen door de burgemeester verplicht werd gesteld, staan de regels waar de ambtsketen aan moet voldoen en wanneer de burgemeester die moet dragen. Dat is bij het voorzitten van de raad, openbaar optreden bij brand of openbare ordeverstoringen of bij 'plechtige' gelegenheden.

In 1982 had de adviescommissie Zeewolde die het bestuur van het adviseerde in alle zaken betreffende Zeewolde, al ingestemd met een ontwerp voor een ambtsketen. Het ontwerp was gemaakt door de toen 24-jarige edelsmid Piet Bakker uit Almere. Nadat het advies van de commissie voorgelegd was aan landdrost Han Lammers en het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam De Zuidelijke IJsselmeerpolders, kon de ambtsketen vervaardigd worden. De keten is uitgevoerd in gepolijst zilver met daarin verwerkt groen edelsteen en weegt ruim een halve kilo. De ambtsketen symboliseert de gemeente. Op de eindschakel van de ketting is een Franse lelie gemonteerd, een verwijzing naar het familiewapen van ir. Cornelis Lely, de grondlegger van de Zuiderzeewerken. Door middel van twee vissen die de ambtspenning vasthouden wordt de verbondenheid van het nieuwe land met het water gesymboliseerd. Op de penning staat aan de ene kant het wapen van Zeewolde dat op 21 december 1983 bij Koninklijk Besluit aan de nieuw ontstane gemeente werd toegekend. Aan de keerzijde staat het Rijkswapen. 

Op 1 januari 1984 werden in Zuidelijk Flevoland twee nieuwe gemeenten ingesteld, Zeewolde en Almere. In de ochtend van 3 januari hing landdrost Han Lammers in recreatiecentrum De Eemhof de eerste burgemeester van Zeewolde Harm Jan Egbert Bruins Slot de ambtsketen om. 's Middags werd Lammers als burgemeester van Almere geïnstalleerd. De nieuwe gemeentes Zeewolde en Almere werden niet provinciaal ingedeeld, maar ressorteerden tot de provincie Flevoland op 1 januari 1986 werd ingesteld rechtstreeks onder de minister van binnenlandse zaken.

Een burgemeester moet de ambtsketen dragen als: hij/zij de vergaderingen van de gemeenteraad voorzit; hij/zij een Koninklijke of gemeentelijke onderscheiding uitreikt; hij/zij optreedt als opperbevelhebber in tijden van brand of oproer of bij plechtigheden die hiermee te maken hebben. De burgemeester draagt de ambtsketen met het gemeentewapen zichtbaar als hij/zij de gemeente vertegenwoordigt. Als de burgemeester een lid van het Koninklijk Huis, een commissaris van de Koning of een minister ontvangt of uit hoofde van de Koning een handeling verricht, bijvoorbeeld bij het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen, wordt de keten met het Rijkswapen zichtbaar gedragen. De ambtsketen is voorzien van een kleine draagketting die ervoor zorgt dat de druk van de ambtsketen niet in de nek van de drager komt, maar de grote schakels op de schouders rusten.

Burgemeesters die de ambtsketen van Zeewolde gedragen hebben zijn: 

1984 - 1990      Harm Jan Egbert Bruins Slot (werd burgemeester van Ridderkerk)
1990 - 1998      Geke Faber (werd staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)
1999 - 2004      Tom Viezee (per 20-2-2005 predikant in de Leliekerk in Krommenie)
2004 - 2007      Ype Dijkstra (waarnemend)
2007 - heden    Gerrit Jan Gorter
 
Een burgemeester wordt benoemd voor zes jaar. Na zes jaar komt hij of zij in aanmerking voor een herbenoeming voor weer zes jaar. Burgemeester Gorter heeft in mei 2024 aangegeven dat hij op 15 januari 2025 na drie termijnen zijn taken neerlegt.
 
Bronnen: Krantenarchief Delpher