zonder titel, Hoge Ring

zonder titel, Hoge Ring

Plaats: Almere

Locatie: Hoge Ring

Kunstenaar:

Materiaal: staal

Jaar: 1986


Beschrijving:

Midden jaren tachtig van de vorige eeuw, legde wegwerkers aan weerszijden van de ringweg rond Almere geluidswallen aan. Willem van Dijk, destijds projectleider wegen en verkeer bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), opperde in een bouwvergadering over de aanleg van geluidswallen langs de Hoge Ring de landschappelijke leegte op te vullen met een object dat op de naam van de weg was geïnspireerd. Personeel van de aannemer nam de uitvoering voor hun rekening. Zij lasten van staalplaat twee ringen en monteerde deze op twee overgebleven roestige stalen spuitbuizen, waar in de bouw zand doorheen gespoten is. Het kunstwerk zonder titel, een letterlijke interpretatie van ‘Hoge Ring’, werd aan beide zijden van de stadsautoweg op de geluidswal geplaatst, zonder vergunning. Bij de vorming van de gemeente Almere heeft de RIJP de ringen overdragen aan de gemeente. Kunstenaars in de stad waren het niet eens met deze 'kunstverwerving', maar uiteindelijk zijn de Hoge Ringen voor het symbolische bedrag van één gulden overgedragen aan de gemeente. Geen sculptuur uit het kunstcircuit, maar wel deel van het cultureel erfgoed van Almere.

In 2001 kwamen de objecten op een wel hele bijzondere manier in het nieuws. Op 4 augustus 2001 stopte een werknemer van Gassan Diamonds in Amsterdam 50 kg diamanten in een lege magnetrondoos en liep daarmee ongehinderd langs de portier van Gassan. De edelstenen hadden een inkoopwaarde van een kleine tien miljoen euro en daarmee was deze juwelenroof de grootste uit de Nederlandse geschiedenis. Kort na de verduistering had hij de buit achtergelaten bij een stel in Almere. Deze verstopte de diamanten in de holle sokkel van één van de ringen aan de Hoge Ring. De dader kreeg ruim een maand later berouw, gaf zichzelf aan bij de politie en verstrekte aanwijzingen over de plek waar de diamanten zouden liggen. Uiteindelijk is 85 procent van de buit in september 2001 door de politie teruggevonden. 

In 2015 werden er veel bomen langs de Hoge Ring gekapt. Op 15 november van dat jaar kreeg de wind tijdens een storm grip op één van de ringen. Omdat de onderkant waarschijnlijk was doorgeroest waaide de ring om. Om gevaarlijke situaties te voorkomen is de ring aan de andere kant van de Hoge Ring uit voorzorg door de brandweer naar beneden gehaald. Op 21 november werden de ringen weggehaald en door de gemeente opgeslagen. Anno 2022 ligt één van de ringen tussen het hoge onkruid op een terrein direct naast de Hoge Ring, waar ooit de gemeentelijke stort was, de ander is verwerkt in een rotonde aan de Neonweg. Tussen 2020 en 2023 werkte de provincie Flevoland aan de verbreding van de Hogering tussen Literatuurwijk en Poort. Een groep Almeerders vindt dit een mooi moment om de iconische objecten terug te plaatsen.