zonder titel, Hoge Ring

zonder titel, Hoge Ring

Plaats: Almere

Locatie: Hoge Ring

Kunstenaar:

Materiaal: staal

Jaar: 1986


Beschrijving:

Midden jaren tachtig van de vorige eeuw, legde wegwerkers aan weerszijden van de ringweg rond Almere geluidswallen aan. Willem van Dijk, destijds projectleider wegen en verkeer bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), opperde in een bouwvergadering over de aanleg van geluidswallen langs de Hoge Ring de landschappelijke leegte op te vullen met een object dat op de naam van de weg was geïnspireerd. Personeel van de aannemer nam de uitvoering voor hun rekening. Een paar roestige stalen spuitbuizen, waar in de bouw zand doorheen wordt gespoten, dienden als sokkel voor twee stalen ringen. Het kunstwerk zonder titel, een letterlijke interpretatie van ‘Hoge Ring’, werd aan beide zijden van de stadsautoweg op de geluidswal geplaatst. Geen sculptuur uit het kunstcircuit, maar wel deel van het cultureel erfgoed van Almere. Voor het symbolische bedrag van één gulden werd de gemeente eigenaar van de objecten.

In 2001 kwamen de objecten op een wel hele bijzondere manier in het nieuws. Op 4 augustus 2001 stopte een werknemer van Gassan Diamonds in Amsterdam 50 kg diamanten ter waarde van 20 miljoen gulden in een lege magnetrondoos en liep daarmee ongehinderd langs de portier van Gassan. Kort na de verduistering had hij de buit achtergelaten bij een stel in Almere. Deze verstopte de diamanten in de holle sokkel van één van de ringen aan de Hoge Ring, waar de politie ze in september 2001 terug vond.

In 2015 werden er veel bomen langs de Hoge Ring gekapt. Op 15 november 2015 kreeg de wind tijdens een storm grip op één van de ringen. Omdat de onderkant waarschijnlijk was doorgeroest waaide de ring om. Om gevaarlijke situaties te voorkomen is de ring aan de andere kant van de Hoge Ring uit voorzorg door de brandweer naar beneden gehaald. Op 21 november werden de ringen weggehaald en door de gemeente opgeslagen. Anno 2022 ligt één van de ringen tussen het hoge onkruid op een terrein direct naast de Hoge Ring, waar ooit de gemeentelijke stort was.