Kroningsboom

Kroningsboom
Kroningsboom Kroningsboom

Plaats: Dronten

Locatie: Koning Willem-Alexanderplein

Maker:

materiaal: linde

Jaar: 2013


Beschrijving:

Op 30 april 2013 vond in Amsterdam de troonswisseling plaats. Koningin Beatrix deed afstand van de troon en Willem-Alexander werd ingehuldigd als koning der Nederlanden. Dit was voor het college van burgemeester en wethouders van Dronten aanleiding om het plein bij het station, dat in de volksmond het Stationsplein genoemd werd, de naam Koning Willem-Alexanderplein te geven. De onthulling van het naambord door wethouder Hans Engelvaart vond op 30 april plaats. 

De officiële plichtpleging viel samen met een andere onthulling. Sinds het ontstaan van het Nederlandse Koningshuis is het een traditie om bij een koninklijke geboorte, een koninklijk huwelijk of een troonswisseling een zogenoemde Koningslinde te planten. In 2013 kreeg Nederland voor het eerst in 123 jaar weer een koning. Bij de troonswisseling werden op initiatief van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en Stichting de Nationale Boomfeestdag in diverse Nederlandse gemeenten Koningslindes aangeplant. Wethouder Engelvaart plantte op het net vernoemde Koning Willem-Allexanderplein een 'Kroningsboom'. Ook Swifterbant en Biddinghuizen kregen een 'Kroningsboom. In Swifterbant werd de koningslinde door burgemeester Aat de Jonge onthuld op de Greente en wethouder Ton van Amerongen plantte de boom op het Kerkplein in Biddinghuizen. 

Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant hadden eerder al elk een eigen koningslinde, maar twee daarvan zijn spoorloos. In Dronten moest de koningslinde het veld ruimen bij de herinrichting van het plein voor de Meerpaal en niemand wist waar de boom gebleven is. Ook in Swifterbant is de boom zoek. Vandaar dat alle drie de 'Kroningsbomen' dit keer voorzien zijn van een herinneringsplaat. Mocht een boom dan weer eens moeten wijken voor een herinrichting, getroffen worden door bliksem of geveld door storm, dan is in ieder geval duidelijk dat de boom herinnerde aan de troonsbestijging van koning Willem-Alexander.