Vliegersmonument

Vliegersmonument
Vliegersmonument Vliegersmonument Vliegersmonument Vliegersmonument Vliegersmonument Vliegersmonument Vliegersmonument

Plaats: Dronten

Locatie: De Rede 1

Kunstenaar: Jaap Huizinga

Materiaal: natuursteen

Jaar: 2006


Beschrijving:

Het Vliegersmonument in Dronten herinnert ons aan de gesneuvelde militaire vlieger uit de Tweede Wereldoorlog, die hun leven waagden voor onze toekomst. In de nacht van 11 op 12 juni 1943 werd de Lancaster bommenwerper ED 357  door Duitse nachtjagers neergeschoten. In 1962 werden de resten van het vliegtuig in de drooggevallen poldergrond, tussen Dronten en Lelystad, door landbouw opzichter Doornbos teruggevonden. De propeller van de Lancaster is in 1965 in het centrum van Dronten geplaatst als eerbetoon aan alle vliegtuigbemanningen, die hun leven waagde voor onze toekomst. De propellorbladen zijn naar achteren gebogen, waarschijnlijk toen de Lancaster het water raakte. De propeller staat symbool voor de talloze vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werden neergehaald. Het monument, dat ontworpen was door Pieter Jellema, was op initiatief van de vereniging voor dorpsbelang Dronten opgericht. Op 4 mei 1965 is het gedenkteken door de toenmalige commodore J.L. Bosch van de Koninklijke Luchtmacht onthuld. Het  monument is door de Air Gunners (boordschutters) Association uit Engeland geadopteerd. Bij de onthulling sprak landdrost dr. ir. W.M. Otto de volgende woorden: "Bij de ontginning van de polder zijn in de vorm van restanten van vliegtuigen vele stille getuigen gevonden van de heldhaftige strijd die de geallieerden voor onze vrijheid hebben gevoerd".

Het monument kon op geen zinvoller plaats staan dan juist in het centrum van Dronten. De bodem van het IJsselmeer is nog steeds het graf van bemanningsleden die waarschijnlijk altijd vermist zullen blijven. Honderden toestellen zijn in de vijf oorlogsjaren op de route tussen Engeland en Duitsland in het IJsselmeer gestort.

In verband met de renovatie van de Rede is het oude vliegersmonument eind 2002 afgebroken om plaats te maken voor een nieuw monument. In overleg met het 4/5 mei comité is een ontwerp voor een monument gemaakt, dat meer dan het oude monument een symbolische betekenis heeft. Het idee is afkomstig van Geert Groot Koerkamp, het definitieve ontwerp is gemaakt door Jaap Huizinga uit Dronten. Het project is uitgevoerd door steenhouwerij Van Ommen uit Kampen.

Het monument heeft een gebogen afscherming van negen platen van natuursteen. In de bestrating voor de platen zijn in groene steen de contouren van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zichtbaar gemaakt, met een accent op de gemeente Dronten. De belangrijkste elementen van het oude monument, de gedenksteen en de propeller van de Lancaster bommenwerper ED 357 hebben een plekje gekregen. De propeller geeft de plaats aan die Dronten in Flevoland inneemt. Bij het monument is een permanente voorziening aangebracht voor het vredesvuur dat tijdens de herdenking op 4 mei 2006 voor de eerste keer ontstoken werd. Het nieuwe monument heeft een centrale plaats vóór het Gemeentehuis gekregen. Het kunstwerk heeft € 50.000 gekost.

Tegenover het vliegersmonument is een Noorse esdoorn geplaatst. Het blad van de esdoorn, de maple leaf, is het nationale symbool van Canada, dat tot de geallieerden behoorde.