Heipaal

Heipaal

Plaats: Dronten

Locatie: De Barrage

Maker:

materiaal: beton, koper

Jaar: 1990


Beschrijving:

Aan De Barrage in Dronten staat een heipaal met daarop een koperen plaatje met de tekst: 

Na vele eerste, 
was dit zijn laatste, 
W.J. Twisk 
loco-burgemeester weth. 
van 1974 tot 1990
 
Wim Twisk werd op 10 oktober 1923 in Castricum geboren als 3e zoon van veehouder en landbouwer Hendrik Twisk. Als pionier kwam hij in de oorlogsjaren naar de Noordoostpolder. In 1954 kreeg hij een boerderij toegewezen in Creil waar hij aardappelen ging telen. In 1966 ging hij boeren in Oostelijk Flevoland. Bij de gemeentewording van Dronten in 1972 werd Twisk namens de KVP raadslid en nog datzelfde jaar plaatsvervangend wethouder. Wim Twisk was van 1974 tot 1990 wethouder en loco-burgemeester. Als wethouder speelde hij een centrale rol in de opzet van de gezondheidszorg in de gemeente, waarbij vanuit een experimentele basis een multidisciplinair aanbod van eerstelijns zorg vanuit de gezondheidscentra werd opgezet. In de loop der jaren beheerde wethouder Twisk tal van portefeuilles, waaronder Economische Zaken, Volkshuisvesting, Grondzaken, Ruimtelijke Ordening, Financiën, Sociale Zaken en Volksgezondheid. Als loco-burgemeester stond bij ook aan de wieg van het ontstaan van de provincie Flevoland in 1986. In 1990 nam Wim Twisk na 16 jaar afscheid van de gemeentelijke politiek. Als laatste officiële handeling sloeg hij in oktober 1990 de eerste paal voor De Barrage in Dronten, een bouwproject voor jongerenhuisvesting. Wilhelmus Johannes Twisk overleed op 19 januari 2011 in zijn woonplaats Dronten. Bron: Flevopost