Sluitsteen

Sluitsteen
Sluitsteen Sluitsteen Sluitsteen Sluitsteen Sluitsteen Sluitsteen Sluitsteen

Plaats: Espel

Locatie: Westermeerdijk

Kunstenaar: Ed Hoornik

Materiaal: graniet

Jaar: 1996


Beschrijving:

De drooglegging van de Noordoostpolder vond eerder plaats dan de bedoeling was. Na de inpoldering van de Noordwestelijke polder (de Wieringermeer) was eerst de Zuidwestelijke polder (de Markerwaard), vervolgens de Zuidelijke polder (Oostelijk en Zuidelijk Flevoland) en pas dan de Noordoostelijke polder (de Noordoostpolder) gepland. Gezien de slechte positie van de Nederlandse schatkist leek het de parlementariërs begin jaren 1930 verstandiger verder te gaan met de drooglegging van een kleinere polder. In september 1932 werd aan het parlement een uitgewerkt plan voor de bedijking, drooglegging en cultivering van de Noordoostpolder voorgelegd. Ruim 126 miljoen gulden werd uitgetrokken voor een project dat zijn tijd zeker 25 jaar vooruit was. In 1936 startte de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Noordoostpolder.

Voor de inpoldering kwamen er zowel bij Lemmer als op Urk grote werkhavens voor de 25 km lange westelijke polderdijk. Een dijk die in het 'kalme' IJsselmeer met een snelheid van 200 m per dag groeide. Op 3 oktober 1939 werd om 14.44 uur het laatste gat in de 24 km lange Westermeerdijk onder sirenengeloei gesloten. Burgemeester Gert Keijzer van Urk en zijn ambtgenoot mr. Marinus Krijger van Lemsterland reikten elkaar, op een over het sluitgat gelegde loopplank, de hand. Van het ene op het andere moment maakte Urk deel uit van het vaste land en was het eiland Urk 'gevallen'.

This text will be replaced by the JW Player

Maker: Polygoon-Profilti (producetn / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder).

Op 3 oktober 1989 werd herdacht dat het precies een halve eeuw geleden was dat de dijk tussen Urk en Lemmer werd voltooid. Burgemeester Sijko Veninga van Urk en loco-burgemeester Wietze de Haan van Lemsterland onthulde een herinneringsteken, een liggende steen met de inscriptie: "HIER WERD DE DIJK GESLOTEN OP 3 OKTOBER 1939 OM 14.44 UUR" 3 OKTOBER 1989. Een trap van basaltblokken leidde naar de kruin van de dijk waar bij de herdenkingssteen een houten afzetting en enkele banken geplaatst waren.

Het 10-jarig bestuurlijk bestaan van de provincie Flevoland in 1996 was de aanleiding voor het kunstproject Dijkwacht. Dijkwacht eert de jongste provincie van Nederland met vier gedenkstenen op de vier laatste sluitplaatsen van de dijken. Die zomer werden in de buurt van de sluitpunten uiteenlopende kunstprojecten geplaatst waar zowel schrijvers als beeldend kunstenaars aan meewerkten. Op de plaatsen waar sluitstenen zijn gelegd en de dijken gedicht, werden ze opnieuw “gedicht” met woorden van Nederlandse dichters.

In september 1996 werd in het kader van het kunstproject 'Dijkwacht' op de Westermeerdijk, tussen het Schapenpad en het Zuidermeerpad, een literaire steen onthuld in de vorm van een granieten tafel. De herdenkingssteen uit 1989 moest wijken en werd naar Urk overgebracht. Op de herdenkingsplek herinneren de trap en de tekst: "Hier werd de dijk gesloten op 3 oktober 1939 om 14.44 uur" op het tafelblad, aan deze gedenksteen. In de tafel is ook de laatste strofe "het nieuwe land" uit het gedicht "De elf provincies en het nieuwe land" van de in 1970 overleden dichter Ed Hoornik gegraveerd. Op het tafelblad de eerste drie versregels en de vierde regel in de rand.

 

DE MEEUW, DIE VROEGER OVER WATER VLOOG, 

VERWONDERT ZICH: HIER VIEL DE AARDE DROOG 

VERGANE SCHEPEN RUSTEN IN MIJN KOREN.

IK BEN NIEUW LAND; IK BEN MAAR PAS GEBOREN. 

 

Hoornik schreef het gedicht 'De elf provincies' voor de huldigingsmanifestatie 'Wij Vertrouwen' op 6 maart 1961 ter gelegenheid van het koperen regeringsjubileum van koningin Juliana. Alle elf provincies die Nederland toen nog telde werden door hem poëtisch gekarakteriseerd. De strofe "het nieuwe land", de latere provincie Flevoland, werd in 1962 aan het gedicht toegevoegd. "De elf provincies en het nieuwe land" bestaat uit 12 kwatrijnen. Iedere kwatrijn bestaat uit 4 versregels en twee rijmklanken. Het rijmschema is a-a-b-b.

Het is één van de vier gedichten die de jarige provincie door schriftbeeldhouwers van het Utrechtsebedrijf Letters-in-Steen in basalt liet graveren. Bij Schokkerhaven, Lelystad en Zeewolde zijn literaire stenen met speciaal voor het project geschreven gedichten te vinden van respectievelijk Remco CampertJan Wolkers en Marga Minco. De dichters lieten zich inspireren door het ontstaan, de natuur en de cultuur in de provincie. 

Behalve de dichtregels hebben kunstenaars op de plekken waar de Flevolandse dijken gesloten zijn een brug geslagen tussen het oude en het nieuwe land. Geinspireerd door de cultuur van Urk ontwierp Annet Bult een tijdelijk kunstwerk van 96 x 130 meter groot, een lauwerkrans van zwarte korenbloemen in een bed van goudgele tarwe. De gewassen werden in april met behulp van de computer in de akker tussen de Westermeerdijk en het Urkerbos ingezaaid. Bult zag de kleur van de korenbloemen als het zwart van de rouw, "want iedereen op Urk heeft wel familie op zee verloren". De in het midden geplaatste versregel 'Vergane schepen rusten in mijn koren' ontleende Bult aan het gedicht van Ed Hoornik. Annet Bult onderstreepte met haar zaden de overwinning van de mens op de natuur, waar Flevoland een resultaat van is.

Dichter

Eduard Jozef Antonie Marie (Ed) Hoornik werd op 9 maart 1910 in Den Haag Geboren. Na 3 jaar medicijnen gestudeerd te hebben voelde hij zich toch meer aangetrokken tot het schrijven. In 1936 debuteerde hij met de dichtbundel “het keerpunt”. Van 1933 tot 1942 was hij als journalist verbonden aan het ‘Algemeen Handelsblad’. In 1942 werd hij in verband met illegale praktijken gevangen genomen en bracht hij 3 jaar door in de concentratiekampen Buchenwald en Dachau. Na de oorlog was hij redacteur bij Vrij Nederland. Zijn werk kwam geheel in het teken te staan van de confrontatie met de dood, die hij tijdens de oorlog van nabij had meegemaakt. Ook het schuldcomplex, dat hij als overlevende had, is een terugkerend thema in zijn werk.

Ed Hoornik is twee maal getrouwd geweest. De tweede maal met de schrijfster Mies Bouwhuys. Hij is vader van de romanschrijfster Eva Hoornik en schoonvader van J. Bernlef en dichter K. Schippers. Ed Hoornik gebruikte het pseudoniem Jan van Heusden.

Op 1 maart 1970 overleed Ed Hoornik op 59-jarige leeftijd in Amsterdam.

Kunstenaar

Annetta A.M. Bult werd op 13 november 1958 in Heiloo geboren. In 1985 studeerde zij af aan de Gerrit Rietveld Academie. Bult is landschapskunstenares en pleegt ingrepen in de openbare ruimte, waarbij de geschiedenis van de plek vertrekpunt is. Haar inzet is erop gericht een sterke betrokkenheid te creëren van de mens en zijn omgeving.