Kroningsboom

Kroningsboom
Kroningsboom Kroningsboom Kroningsboom

Plaats: Creil

Locatie: Jan Asselijn

Maker:

materiaal: lindeboom

Jaar: 2013


Beschrijving:

In Creil staan heel veel verschillende bomen maar aan het wandelpad 'Rondommetje Creil' staat wel een heel bijzonder exemplaar, een 'kroningsboom' of 'koningslinde' die herinnert aan de troonsbestijging van Willem-Alexander. Na 123 jaar kreeg Nederland in 2013 weer een Prins van Oranje-Nassau als koning. Ter ere van stamvader Willem van Oranje (1533-1584) is Willem al eeuwenlang de voornaam bij de Oranjes. Het was dan ook geen verrassing dat in 1967 toenmalig kroonprinses Beatrix en prins Claus hun eerste zoon Willem noemden. De prins kreeg de dubbele voornaam Willem-Alexander. In Nederland werd algemeen aangenomen dat prins Willem-Alexander als koning officieel Willem IV zou gaan heten. Vijf stadhouders en drie koningen droegen deze naam en dan was er natuurlijk ook nog koningin Wilhelmina, de overgrootmoeder van Willem-Alexander. De prins koos er echter voor om net als zijn grootmoeder Juliana en zijn moeder Beatrix met deze traditie te breken en de naam te behouden waaronder iedereen hem kende. Op 30 april 2013 werd Willem-Alexander als koning der Nederlanden ingehuldigd.

Toen Koningin Beatrix op 31 januari 2013 bekend maakte dat zij op 30 april na een koninginnenschap van 33 jaar afstand ging doen van de troon werden in heel Nederland activiteiten voorbereid om de troonswisseling te vieren. Eén van de initiatieven was het planten van een speciale herinneringsboom. Lindebomen worden al eeuwen bij feestelijke gebeurtenissen geplant, vooral bij koninklijke feestelijkheden. De eerste koningslindes werden geplant toen Wilhelmina op 6 september 1898 koningin werd. Overal in het land herinneren monumentale lindes aan het koningschap van de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Noordoostpolder kent deze traditie nog niet zo lang. In Emmeloord werd in 1988 een Beatrix boom aangeplant toen koningin Beatrix op 31 januari 50 jaar werd. Ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 2013 werd in Emmeloord op het Harmen Visserplein de Koning Willem-Alexanderlinde geplant. Op initiatief van de plaatselijke Koninginnedag commissie werd die dag ook in Creil een 'kroningsboom' aangeplant, een Tilia x europaea 'Pallida', afkomstig van het Latijnse woord Pallidus wat ‘bleek’ betekent. Deze koningslinde groeit uit tot een prachtige, forse pyramidaalvormige boom. De kroon die eerst nog een spitse top heeft wordt later stomper. De twijgen zijn enigszins zigzagvormend. Het bijzondere van de koningslinde is dat zij beschikt over een bijna onbeperkt vermogen tot groei en regeneratie van stam en takken. Als de lindeboom oud wordt, kan zij hol worden vanbinnen, maar doorgroeien aan de buitenkant. Daardoor kan de linde meer dan duizend jaar oud worden. 

De naam 'koningslinde' is ontstaan in de regeerperiode van koning Willem III, de vader van Koningin Wilhelmina. Hij stelde in 1870 de boomkwekers in het rivierengebied schadeloos na een rampzalige overstroming van hun kwekerijen. Omdat alle enten van de lindebomen verloren waren gegaan liet de koning nieuw entmateriaal uit Frankrijk komen, zodat opnieuw met de kweek van lindebomen kon worden begonnen. Uit dankbaarheid heeft men toen de lindeboom de naam 'koningslinde' gegeven.