Gemeentehuis

Gemeentehuis
Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis

Plaats: Dronten

Locatie: De Rede 1

Architect: Piet Tauber

materiaal: baksteen

Jaar: 1982


Beschrijving:

De principebeslissing tot de bouw van het nieuwe gemeentehuis voor Dronten viel in de gemeenteraadsvergadering d.d. 27 april 1978. Het werd ontworpen door prof. ir. P.H. Tauber uit Alkmaar. Het is gebouwd door bouwmaatschappij De Leeuw-Jellema uit Gorredijk. De eerste spade werd op 29 augustus 1980 in de grond gestoken door de vader van de pasgeboren 20.000ste inwoonster van de gemeente. 

Bij het ontwerp was, zegt architect Tauber, mij steeds de gedachte: "Die mensen die in de grote wijdte van dat nieuwe land wonen, moeten, als zij naar het hart van hun gemeente komen, iets vinden dat een zekere beslotenheid heeft tegenover al die openheid, en een zekere warmte die dichtbij de mensen staat, om ze niet overal de kilte van het nieuwe, het nog niet ingeleefde, te laten ontmoeten". In de ruimtelijke samenhang en in de materiaalkeuze is dit nagestreefd. De luifel bij boven de ingang beschut en ontvangt de bezoekers. Het samenspel van horizontaal en verticaal is kenmerkend voor de vormgeving. De gevels zijn voorzien van stroken van keramische tegels en vensters. De kozijnen zijn donker afgewerkt. De witte verticale delen hebben geen functie, anders dan een esthetische. Het gemeentehuis is een bij a sober gebouw, functioneel, maar toch is er voor de uitstraling iets extra's gedaan dat geen bouwkundige functie heeft.

Het gebouw steunt op betonnen kolommen met liggers, die door het hele gebouw zijn aangelegd. De houten bekisting van het beton heeft een afdruk afgelaten, wat goed te zien is in de kolommen. Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan energie bewust bouwen, onder andere door isolatie van wanden, vloeren en daken. Het gebouw telt totaal 6800 m² vloeroppervlak. Het gebouw heeft omgerekend ongeveer € 7,1 miljoen gekost. Het bestuur en de medewerkers hebben in juli 1982 hun intrek in het nieuwe gebouw genomen. Op 6 september 1982 werd het gemeentehuis officieel geopend door minister van binnenlandse zaken, tevens fungerend commissaris van de Koningin voor Flevoland mr. Max Gustaaf Rood (1927-2001). 

Op de begane grond, in de centrale hal, is de receptie. Grenzend aan de hal bevindt zich de raadzaal. Naast de raadzaal ligt de trouwzaal. Door de schuifwanden weg te halen, zijn beide zalen als één ruimte te gebruiken. Het dagelijks bestuur van de gemeente, burgemeester en wethouders, zijn op de 1ste verdieping gehuisvest. Op de 2e verdieping zijn de verschillende afdelingen van gemeentewerken te vinden. De technische afdelingen huizen op de 3e verdieping. Op een aantal plaatsen in het gebouw verschuiven de bouwvolumes ten opzichte van elkaar of steken ze over. Op sommige plaatsen is daardoor balkons ontstaan. 

In 1988 is op de toren van het gemeentehuis een carillon geplaatst. Het carillon omvatte destijds 25 klokken die bij klokkengieterij Eijsbouts gegoten zijn.

In en om het gemeentehuis zijn vele kunstwerken te vinden. Op de buitenmuren van de raadszaal het bakstenen muur reliëf "De Verdwenen Zee". In de raadzaal een wandkleed met gemeentewapen, gemaakt door poldervrouwen en aangeboden bij het 5-jarig bestaan van de gemeente Dronten. Langs de lange stenen muur de fotoserie van Ger Dekker, "Fietspad bij Dronten". In de traphal van de 2e verdieping staat het kunstwerk "Botterstart" van beeldhouwer Louk van Meure. Bij de toegangsdeuren staat een Kiekendief, gemaakt door Frans van der Ven en geschonken door de Provincie Flevoland.

Architect

Piet Tauber werd in 1927 geboren in Alkmaar. Zijn grootvader was molenmaker in Oudkarspel en zijn vader leerde het vak van metselaar en werd bouwkundig opzichter. Zijn vader ontwierp woningen en tekende thuis aan de huiskamertafel. Dat stimuleerde Piet Tauber om zelf ook te gaan tekenen. Na zijn HBS opleiding ging hij in 1946 aan de Technische Hogeschool in Delft studeren. Hij kreeg les van Granpré Molière, de grondlegger van de zgn. 'Delftse School'. Hij vond zijn leermeester een traditionalist en voelde zich meer aangetrokken tot het functionalisme. Na zijn studie is hij voor zichzelf begonnen. Hij vestigde zich in zijn geboorteplaats Alkmaar. In 1959 won hij een prijsvraag voor de nieuwe Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden. In die tijd was het meedoen aan prijsvragen een gebruikelijke manier om aan opdrachten te komen. Piet Tauber heeft aan ongeveer 375 opdrachten gewerkt. In 1992, toen hij 65 was, heeft hij de zakelijke leiding van zijn architectenbureau overgedragen. Wel bleef hij als architect doorwerken.

Van 1964 – 1969 is hij hoogleraar in Delft geweest. Daarna was hij tot 1978 buitengewoon hoogleraar in Delft.

De ontwerpen van Tauber verschillen enorm van elkaar. Zijn motto was 'bouwen naar opdracht', waarbij hij altijd uitging van 5 aspecten die in het gebouw terug moesten komen: plaatselijke, functionele, fysische, sociale en culturele gebondenheid. Binnen alle 'gebondenheden' is het altijd het doel van de architect geweest om kwalitatief goede gebouwen te maken. Ze moeten lang mee kunnen. Daarbij streeft hij ernaar de gebouwen tijdloos te maken, door zich op eenvoudige en rustige vormen te concentreren.

Naast de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden is het Ambassade gebouw in Washington, het crematorium in Schagen, de Gemeentehuizen in Dronten, Doetinchem, Uden en Houten, de raadhuizen in Groesbeek en Rijnwoude, de Alkmaarse telefooncentrale en HTS, een verpleeghuis in Delft, studentenhuisvesting in Nijmegen en de ABN AMRO bank- en districtskantoren en de universiteitsbibliotheek in Groningen o.a. van de hand van Piet Tauber.

Laatste Update vrijdag, 07 augustus 2020