Gemeentehuis

Gemeentehuis
Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis

Plaats: Dronten

Locatie: De Rede 1

Architect: Piet Tauber

materiaal: baksteen

Jaar: 1982


Beschrijving:

De principebeslissing tot de bouw van het nieuwe gemeentehuis voor Dronten viel in de gemeenteraadsvergadering d.d. 27 april 1978. Het werd ontworpen door prof. ir. P.H. Tauber uit Alkmaar. Het is gebouwd door bouwmaatschappij De Leeuw-Jellema uit Gorredijk. De eerste spade werd op 29 augustus 1980 in de grond gestoken door de vader van de pasgeboren 20.000ste inwoonster van de gemeente. 

Bij het ontwerp was, zegt architect Tauber, mij steeds de gedachte: "Die mensen die in de grote wijdte van dat nieuwe land wonen, moeten, als zij naar het hart van hun gemeente komen, iets vinden dat een zekere beslotenheid heeft tegenover al die openheid, en een zekere warmte die dichtbij de mensen staat, om ze niet overal de kilte van het nieuwe, het nog niet ingeleefde, te laten ontmoeten". In de ruimtelijke samenhang en in de materiaalkeuze is dit nagestreefd. De luifel bij boven de ingang beschut en ontvangt de bezoekers. Het samenspel van horizontaal en verticaal is kenmerkend voor de vormgeving. De gevels zijn voorzien van stroken van keramische tegels en vensters. De kozijnen zijn donker afgewerkt. De witte verticale delen hebben geen functie, anders dan een esthetische. Het gemeentehuis is een bij a sober gebouw, functioneel, maar toch is er voor de uitstraling iets extra's gedaan dat geen bouwkundige functie heeft.

Het gebouw steunt op betonnen kolommen met liggers, die door het hele gebouw zijn aangelegd. De houten bekisting van het beton heeft een afdruk afgelaten, wat goed te zien is in de kolommen. Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan energie bewust bouwen, onder andere door isolatie van wanden, vloeren en daken. Het gebouw telt totaal 6800 m² vloeroppervlak. Het gebouw heeft omgerekend ongeveer € 7,1 miljoen gekost. Het bestuur en de medewerkers hebben in juli 1982 hun intrek in het nieuwe gebouw genomen. Op 6 september 1982 werd het gemeentehuis officieel geopend door minister van binnenlandse zaken, tevens fungerend commissaris van de Koningin voor Flevoland mr. Max Gustaaf Rood (1927-2001). 

Op de begane grond, in de centrale hal, is de receptie. Grenzend aan de hal bevindt zich de raadzaal. Naast de raadzaal ligt de trouwzaal. Door de schuifwanden weg te halen, zijn beide zalen als één ruimte te gebruiken. Het dagelijks bestuur van de gemeente, burgemeester en wethouders, zijn op de 1ste verdieping gehuisvest. Op de 2e verdieping zijn de verschillende afdelingen van gemeentewerken te vinden. De technische afdelingen huizen op de 3e verdieping. Op een aantal plaatsen in het gebouw verschuiven de bouwvolumes ten opzichte van elkaar of steken ze over. Op sommige plaatsen is daardoor balkons ontstaan. 

In 1988 is op de toren van het gemeentehuis een carillon geplaatst. Het carillon omvatte destijds 25 klokken die bij klokkengieterij Eijsbouts gegoten zijn.

Het gemeentehuis kende vele kunstwerken. Op de buitenmuren van de raadszaal het bakstenen muur reliëf "De Verdwenen Zee". In de raadzaal een wandkleed met gemeentewapen, gemaakt door poldervrouwen en aangeboden bij het 5-jarig bestaan van de gemeente Dronten. Langs de lange stenen muur de fotoserie van Ger Dekker, "Fietspad bij Dronten". In de traphal van de 2e verdieping staat het kunstwerk "Botterstart" van beeldhouwer Louk van Meure. Bij de toegangsdeuren staat een Kiekendief, gemaakt door Frans van der Ven en geschonken door de Provincie Flevoland.

Na een verbouwing van 14 maanden, die eind 2019 startte, kon burgemeester Jean Paul Gebben de deuren van het 'Huis van de Gemeente Dronten' op 8 maart 2021 symbolisch openen.De verbouwing is binnen het geraamde budget van 20,6 miljoen euro gebleven. Het gebouw is zo duurzaam mogelijk gemaakt, er is geen gasaansluiting meer. Het gebouw is zelfvoorzienend qua energie: zonnepanelen op het dak en de ‘solar parking’ achter het gemeentehuis geven het gebouw en haar medewerkers voldoende energie die nodig is om dagelijks het werk te doen. Maar ook bij het (her)gebruik van materialen en de gescheiden watersystemen is aan duurzaamheid gedacht. Het dak is bedekt met sedum, een groen vetplantje. Het regenwater dat daar op valt, wordt opgeslagen en gebruikt om de toiletten mee door te spoelen. Er een ventilatiesysteem aangebracht. Daarnaast zijn de etages, waar de ambtenaren werken, toekomstbestendig ingericht. ‘De schotten tussen afdelingen en teams zijn letterlijk weggehaald. Bij de afwerking van wanden in het vernieuwde gemeentehuis is veel gebruik gemaakt van historische zwart-wit foto’s, die ooit zijn gemaakt in de gemeente Dronten. De vergaderzalen op de begane grond zijn genoemd naar gebieden in de gemeente Dronten en kregen grote foto's van het betreffende gebied. De grote kleurenfoto’s zijn deels gemaakt door gemeente-ambtenaar Dick van de Graaf en komen deels uit het archief van de gemeente.

In de nieuwe raadzaal staat een borstbeeld van koning Willem-Alexander, gemaakt door kunstenares Maria Stams (1956) uit Eyelshoven. Op 29 april 2013 werd in het raadhuis van Kerkrade de eerste koningsbuste onthuld gerealiseerd door Maria Stams. Naar aanleiding van dit portret kreeg ze de opdracht een koningsbuste te ontwerpen voor het nieuwe raadhuis van de gemeente Overbetuwe. Het was voorjaar 2019 en het was voor het eerst dat koning Willem-Alexander mét baard en daarna niet meer zónder baard in het openbaar verscheen. Overbetuwe wilde daarom dat Maria Stams Willem-Alexander mét baard zou boetseren. Het eerste ontwerp was toen al goedgekeurd door de gemeente en in was gegoten. De kunstenares boetseerde een nieuw portret, dat op 8 september 2020 onthuld werd. Daarmee was Overbetuwe de eerste Nederlandse gemeente die een borstbeeld kreeg van Willem-Alexander met baard. Dronten is de tweede gemeente met een staatsieportret met baard. Aan het staatsieportret van koning Willem-Alexander is degelijk vooronderzoek vooraf gegaan. Omdat het maken van een beeld zonder levend model zijn eigen uitdagingen kent, werd eerst veel beeldmateriaal van de koning verzameld. Dat viel niet mee, want hij wordt meestal (schuin) van voren afgebeeld op foto’s en zelden van achteren. Voor een portret moet je een volledig beeld van die persoon hebben, omdat dit de specifieke karaktertrekken van diegene heeft. Vanaf de plaatjes is Maria Stams erin geslaagd om de essentie van koning Willem-Alexander in een beeld te vangen. Het is een impressionistisch portret in brons. Het beeld oogt eigentijds. De ruwe opzet versterkt de karakteristieke eigenschappen van de koning en straalt een tijdloos leiderschap uit.

Al jaren lag er de wens van het gemeentebestuur voor een meer zichtbare, transparante een uitnodigende entree van het gemeentehuis. De gehele entree werd 10 m naar voren gehaald, op één lijn met de buitenmuur van de raadzaal. Hierdoor is de centrale publieks hal groter geworden dan voorheen. Op het centrale ontmoetingsplein werd het kunstwerk 'Magisch Flevoland' gerealiseerd van de kunstenares Iris Nagel.

Architect

Piet Tauber werd in 1927 geboren in Alkmaar. Zijn grootvader was molenmaker in Oudkarspel en zijn vader leerde het vak van metselaar en werd bouwkundig opzichter. Zijn vader ontwierp woningen en tekende thuis aan de huiskamertafel. Dat stimuleerde Piet Tauber om zelf ook te gaan tekenen. Na zijn HBS opleiding ging hij in 1946 aan de Technische Hogeschool in Delft studeren. Hij kreeg les van Granpré Molière, de grondlegger van de zgn. 'Delftse School'. Hij vond zijn leermeester een traditionalist en voelde zich meer aangetrokken tot het functionalisme. Na zijn studie is hij voor zichzelf begonnen. Hij vestigde zich in zijn geboorteplaats Alkmaar. In 1959 won hij een prijsvraag voor de nieuwe Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden. In die tijd was het meedoen aan prijsvragen een gebruikelijke manier om aan opdrachten te komen. Piet Tauber heeft aan ongeveer 375 opdrachten gewerkt. In 1992, toen hij 65 was, heeft hij de zakelijke leiding van zijn architectenbureau overgedragen. Wel bleef hij als architect doorwerken.

Van 1964 – 1969 is hij hoogleraar in Delft geweest. Daarna was hij tot 1978 buitengewoon hoogleraar in Delft.

De ontwerpen van Tauber verschillen enorm van elkaar. Zijn motto was 'bouwen naar opdracht', waarbij hij altijd uitging van 5 aspecten die in het gebouw terug moesten komen: plaatselijke, functionele, fysische, sociale en culturele gebondenheid. Binnen alle 'gebondenheden' is het altijd het doel van de architect geweest om kwalitatief goede gebouwen te maken. Ze moeten lang mee kunnen. Daarbij streeft hij ernaar de gebouwen tijdloos te maken, door zich op eenvoudige en rustige vormen te concentreren.

Naast de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden is het Ambassade gebouw in Washington, het crematorium in Schagen, de Gemeentehuizen in Dronten, Doetinchem, Uden en Houten, de raadhuizen in Groesbeek en Rijnwoude, de Alkmaarse telefooncentrale en HTS, een verpleeghuis in Delft, studentenhuisvesting in Nijmegen en de ABN AMRO bank- en districtskantoren en de universiteitsbibliotheek in Groningen o.a. van de hand van Piet Tauber.

Laatste Update zondag, 21 maart 2021