.

Zuidelijk Flevoland

Zuidelijk Flevoland

Landschapskunst in Zuidelijk Flevoland

Het uitgestrekte landschap van Zuidelijk Flevoland leent zich bij uitstek voor landschapskunst, die om veel ruimte vragen. In de vlakke en uitgestrekte polder liggen vier land art objecten, de Aardzee (1982) van Piet Slegers en Sea Level (1996) van Richard Serra in Zeewolde en De Groene Kathedraal (1987 - 1996) van Marius Boezem en Polderland Garden Love and Fire (1992 – 1997) van Daniel Libeskind in Almere. Landschapskunst beleef je door er in te lopen, te picknicken of te spelen.

Er zijn meer kunstwerken in Zuidelijk Flevoland, waarvan een groot deel in relatie tot de omgeving staat. Ze worden echter niet of gedeeltelijk tot de land art gerekend, omdat de kunstenaar bij het maken van het ontwerp niet uitsluitend met de omgeving rekening heeft gehouden.

In november 2022 heeft Provinciale Staten van Flevoland € 50.000,- beschikbaar gesteld om de 4 oudste landschapskunstwerken in Flevoland te restaureren: De Groene Kathedraal, Aardzee, Sea Level en Observatorium van Morris in Oostelijk Flevoland. Bij de restauraties zijn verschillende experts, uitvoerders en restauratoren betrokken. Waar nodig is advies ingewonnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bijdrage van de provincie werden via een subsidie beschikbaar gesteld aan de eigenaren van de vier kunstwerken: Het Flevolandschap, gemeente Zeewolde en gemeente Almere.

Klik op de foto voor de beschrijving


Plaats: Aardzee


Plaats: De Groene Kathedraal


Plaats: Polderland Garden of Love and Fire


Plaats: Sea Level