Sea Level

Sea Level
Sea Level Sea Level Sea Level Sea Level Sea Level Sea Level Sea Level Sea Level

Plaats: Zeewolde

Locatie: Landschapspark De Wetering

Kunstenaar: Richard Serra

Materiaal: gepigmenteerd beton, aarde en gras

Jaar: 1996


Beschrijving:

In 1908 richtten Leidse studenten theologie en filosofie 'de Vereniging Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers' op nadat zij het Engelse landgoed Woodbrooke bij Birmingham hadden bezocht waar de quakers een centrum voor geestelijke en sociale scholing hadden. De studenten waren onder de indruk van de open sfeer. In 1984 besloot de Gemeenschap der Woodbrookers in Zeewolde een conferentieoord te stichten waaraan een flink park zou worden toegevoegd ter bezinning en ter bevrijding van gedachten. Zij droomde van een 'Kunstbaan', een kunstroute die van het vormingscentrum naar het dorp moest leiden. Het vormingscentrum zou er nooit komen, maar een zeven kilometer lange kunstroute met tientallen kunstwerken, dwars door Zeewolde bleef in de planologische opzet van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Dit leidde uiteindelijk tot de uitvoering van Landschapspark De Wetering naar een ontwerp van Bas Maters. 

Het landschapskunstwerk 'Sea Level' van de Amerikaanse kunstenaar Richard Serra is het eerste kunstwerk dat aan landschapspark De Wetering is toegevoegd. Met steun van de Provincie kon Serra in 1989 een ontwerp maken, maar de prijs van 592.000,- gulden vormde lange tijd een onoverkomelijk probleem. 'Sea Level' werd pas zeven jaar later, in 1996, uitgevoerd en op 12 december officieel onthuld. In 1995 hield de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) op zelfstandig te bestaan en werd onderdeel van Rijkswaterstaat. Ter gelegenheid hiervan schonk de RIJP een bedrag waarmee het kunstwerk gerealiseerd kon worden.

Richard Serra heeft gebruik gemaakt van de oostelijke- en westelijke oever van de watergang in het landschapspark, door aan weerszijden in elkaars verlengde een grijze muur te plaatsen die alleen doorsneden wordt door het water. De twee betonnen muren zijn elk 25 cm dik en 200 meter lang en opgedeeld in 18 bouwdelen. Tussen deze bouwdelen zijn openingen aangebracht, de zogenaamde dilataties, die bewegingen opvangen en ervoor zorgen dat de muur niet scheurt. De top van de muur geeft aan wat ooit het zeeniveau was. De kunstenaar verwijst met de hoogte van de muren naar het feit dat Zeewolde op de zeebodem is gebouwd. Waren de dijken er niet geweest dan zou het dorp tot aan de bovenrand van Serra's kunstwerk onder water staan. De beide onderranden van de muren lopen schuin op- dan wel af. Daardoor lijken de muren de hellende oevers te doorsnijden. Lopend langs de muren kan de beschouwer 'het benauwde gevoel van het je onder de zeespiegel bevinden', dan wel 'het bevrijdende gevoel je boven de zeespiegel te begeven', ervaren. 'Sea Level' is het grootste werk van Richard Serra in Europa.

Op 13 oktober 2021 stemde Provinciale Staten in om € 500.000 beschikbaar te stellen voor herstel van de vier oudste landschapskunstwerken van Flevoland. Eén daarvan is See Level. Eind mei 2022 werden de restauratiewerkzaamheden gestart. In 2010 had het kunstwerk een grijze verflaag gekregen om beschadigingen en graffiti te verhelpen. Deze deklaag werd eraf gehaald omdat het schade veroorzaakte aan het betonoppervlak en omdat het niet in het originele ontwerp van kunstenaar Richard Serra zat.

In Beeldspraak van Omroep Flevoland wordt 'Sea Level' door kunstliefhebber Jord de Hollander besproken.

Kunstenaar

Richard Serra is in 1939 in San Francisco ( USA) geboren. Van 1957 tot 1961 studeerde hij aan de University of California, Berkeley, Santa barbara. Daarna vervolgde hij zijn studie van 1961 – 1964 aan de Yale University, New Haven, Connecticut. Vervolgens studeerde hij achtereenvolgens 2 jaar in Parijs en Florence.

De Amerikaan Richard Serra is vooral bekend geworden als minimalistisch beeldhouwer, wiens werken de grens met architectuur raken. Zijn enorme staalplaten, die hij zo tegen elkaar plaatst dat ze elkaar in evenwicht houden en de toeschouwer het gevoel krijgt dat hij elk moment verpletterd kan worden, zijn wereld beroemd. Met zijn reusachtige sculpturen vormt en manipuleert hij de ruimte. Het werk is een middel om een bestaande omgeving opnieuw in te delen en tegelijk te ordenen.

In Nederland is werk van Serra te vinden in de tuin van het Stedelijk Museum (Sight Point - 1975) in Amsterdam, in de Beeldentuin van het Rijksmuseum Kröller-Müller in Otterlo ('Spin Out'- 1973 en 'One' - 1987) kunstwerken, in museum Boymans-van Beuningen ( Waxing Arces - 1980) in Rotterdam en langs de 'Kunstbaan' ( 'Sea Level' - 1996) in Zeewolde.