Sierglaspui

Sierglaspui
Sierglaspui

Plaats: Ketelhaven

Locatie: Vossemeerdijk 1

Kunstenaar: Johan Dijkstra

Materiaal: glas

Jaar: 1956


Beschrijving:

Van 1951 tot 1956 werd gemaal Colijn gebouwd naar een ontwerp van architect Dirk Roosenburg. Destijds mocht 0,5 - 1 % van de bouwkosten aan kunst besteed worden. In overleg met de heer Chr. de Moor, esthetisch adviseur van de P.T.T., werd een aantal kunstenaars uitgenodigd hiervoor ontwerpen te maken. Voor de wand tussen de entree en de machinehal van het gemaal ontwierp de Groningse kunstenaar Johan Dijkstra gezandstraalde en gebeitelde ramen. De pui van 4 x 6 meter is door weinig opvallende raamsponningen en regels van aluminium, verdeeld in glaspanelen van 1,50 m x 2,50 m.. Voor het glas werd groengekleurd brute-glas (half doorzichtig glas) gebruikt met een dikte van 22 mm. Bij gezandstraald glas wordt met straalgrid het glas gematteerd. Door in verschillende dieptes te stralen is het mogelijk in allerlei grijstonen te werken. Als voor de behandeling bepaalde delen met was afgedekt zijn blijven deze blank en transparant. Met deze techniek kunnen fijn gedetailleerde composities in het glas worden gemaakt. 

De kunstenaar symboliseerde in de figuratieve voorstelling de eeuwige strijd van de mens tegen de zee en de verovering van het nieuwe land door de mens. Een jongeman met een schop bevecht de zee, die is afgebeeld als waterwolf. Het hoofdmotief is omgeven door elementen van de zee en land, zoals vissen, vogels, wier, wolken, bliksemschichten en opspattend water.

Het raam is gemaakt in het atelier van de firma Tetterode in Amsterdam.

Kunstenaar

Johan Dijkstra werd op 23 december 1896 in Groningen geboren. Dat hij over tekentalent beschikte bleek al op jeugdige leeftijd. Op zijn ULO-eindexamenlijst had hij een negen voor handtekenen tussen allemaal zessen voor de overige vakken. In 1916 ging hij, nadat hij de voorbereidende cursus tekenen had gedaan, studeren aan de Academie Minerva, de Groningse academie van beeldende kunsten. Hij sloot deze opleiding af met een middelbare onderwijsbevoegdheid voor het vak tekenen. In 1919 werd hij toegelaten tot de Amsterdamse Rijksacademie voor beeldende Kunsten. Hier maakte hij zich het schilderen naar levend model eigen.

Johan Dijkstra was een man met vele gaven. Hij bezat schrijftalent en had aanleg voor grafisch werk. Vanaf 1930 leerde hij van Duitse glasschilders de techniek van het brandschilderen. Het gevoel voor monumentale kunst resulteerde in diverse opdrachten voor gebrandschilderde ramen zoals voor de aula van de Rijksuniversiteit van Groningen en het transeptraam in de Grote Kerk in Dordrecht. Ook kreeg hij glasopdrachten in Coevorden, Utrecht (Geertekerk) en Ketelhaven (gemaal). Dijkstra, mede-oprichter van de bekende kunstkring De Ploeg, was een veelzijdige ontwerper van monumentale glasramen, wandkleden, wandschilderingen en baksteenmozaïeken

Johan Dijkstra stierf op 21 februari 1978 in Groningen.