Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Plaats: Creil

Locatie: Graaf Florislaan 22

Maker: onbekend

materiaal: koper

Jaar: 1957 / 2005


Beschrijving:

In 1956-1957 werd aan de Graaf Florislaan de Nederlands Hervormde Kerk gebouwd naar een ontwerp van architect C.W. Schaling uit Amsterdam. Voor het kerkgebouw staat een kerktoren die met een tussenlid verbonden is met de kerk. De 35 meter hoge toren wordt bekroond door een vergulde weerhaan. De windwijzer is van roodkoper geconstrueerd zo dat de staart altijd van de wind weg gericht is waardoor de kop van de haan naar de windstreek wijst waar de wind vandaan komt. 

Op de toren is de weerhaan de waarschuwer voor iedereen die omhoog kijkt. De haan verkondigt de opstanding van Jezus en verwijst naar Petrus. In het passieverhaal speelt de haan een cruciale bijrol door als voorspeld te kraaien na de drievoudige verloochening van Jezus door Petrus. Maar hoog op die toren begroet de haan ook de opgaande zon oftewel Jezus. Daarnaast is de haan een waakzaam dier. Hij helpt de torenwachter te waken tegen zijn collega de rode haan, die het symbool is voor brand, vuur en vlammen. Op 13 januari 2005 heeft de torenhaan even niet goed opgelet. Rond 7.00 uur 's avonds brak bovenin de kerktoren brand uit. De spits ging in vlammen op, het dak, de wijzerplaten en de weerhaan gingen verloren. Twaalf dagen na de brand werd begonnen met het herstel van de toren. Als afsluiting van de herstelwerkzaamheden werd op 30 juni 2005 een nieuwe weerhaan op de toren geplaatst. Sindsdien staat deze als verdediger van de kerk op de torenspits en keert zijn kop naar de aanstormende winden, die de kwade machten verbeelden die het christendom aanvallen. 

Laatste Update woensdag, 23 oktober 2019