Noordoostpolder

Noordoostpolder

Windwijzers in Noordoostpolder

De Noordoostpolder is een goede afspiegeling van de verzuiling in het midden van de 20e eeuw. Ondanks de bezwaren van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dat het duur en onpraktisch zou zijn plande de Directie Wieringermeer in alle dorpen in de polder minimaal 3 kerken om de confessionele partijen tevreden te stellen. Dat heeft erin geresulteerd dat de elf dorpskernen in Noordoostpolder 36 kerkgebouwen tellen, waarvan de bouw deels gefinancierd werd door de rijksoverheid. Ook Urk is rijk bedeeld met kerken. Het dorp telt zo'n 20 kerkgebouwen. Op de kerktorens werd over het algemeen een kruis of een haan geplaatst, niet alleen om de windrichting af te lezen, maar ook om de geloofsrichting aan te duiden. Vaak kijkt men vol bewondering naar de bouwwerken, maar wordt er weinig aandacht geschonken aan de fraai gesmede windvanen die de torens bekronen. Een rondgang door Noordoostpolder leverde tot nu toe 26 windwijzers op. Niet alleen hanen, ook andere vormen windwijzers zijn er te bespeuren. Naast de windwijzers op de torens van de kerken zijn er ook enkele op (semi) overheidsgebouwen, op het 'Tempeltje van Tollebeek' en de taanketel op Urk. Daarnaast is het kunstwerk 'Monument voor de Noordoostpolder' ook bekroond met een windwijzer. Op de Katholieke kerken is over het algemeen een kruis geplaatst die niet dienstdoet als windwijzer en derhalve niet in deze categorie zijn opgenomen

Klik op een plaatje om verder te gaan.


Object: Ontmoetingskerk

maker: onbekend

jaar: 1957 / 2005

Object: Administratiekantoor van de Dienst der Zuiderzeewerken.

maker: onbekend

jaar: 1948

Object: PKN kerk

maker: onbekend

jaar: 1959

Object: Voormalige Hervormde Kerk

maker: onbekend

jaar: 1953

Object: Protestants kerkcentrum

maker: onbekend

jaar: 1954

Object: Tempeltje

maker: onbekend

jaar: 1999

Object: De Ark

maker: onbekend

jaar: 2007

Object: CGK Ichthus

maker: Allewindwijzers

jaar: 2012

Object: Gemaal Vissering

maker: Dirk Roosenburg

jaar: 1942

Object: Kerkje aan de Zee

maker: onbekend

jaar: 1896
Laaste Update maandag, 04 november 2019