.

Oostelijk Flevoland

Oostelijk Flevoland

Windwijzers in Oostelijk Flevoland

In juni 1957 viel Oostelijk Flevoland droog. Met 54.000 ha is het de grootste polder van de IJsselmeerpolders. In de jaren zestig begon de ontzuiling van Nederland. In de kerkbouw van alle zuilen drong vanaf 1960 het modernisme definitief door. Mede onder invloed van liturgische vernieuwingen en de oecumene vonden theologen en architecten een uiterlijk onderscheid tussen kerken van verschillende geloofsrichtingen steeds minder belangrijk.

In tegenstelling tot de Noordoostpolder waar in ieder dorp 3 kerken waren gepland, werden in Dronten maar 3 kerken gebouwd, Biddinghuizen (1967) en Swifterbant (1970) kregen ieder een kerkelijk centrum. Bij de bouw van Lelystad waren de kerken niet in het centrum gepland. 'Het geloof raakt uit de tijd', was de gedachte. De kerken werden in de omliggende wijken gebouwd en alleen de R.K. Petruskerk (1981) kreeg een kerktoren. Slechts één kerktoren in Dronten werd met een windwijzer bekroond. In Lelystad is een windwijzer op de Bataviawerf te vinden

Klik op een plaatje om verder te gaan.


Plaats: Dronten


Plaats: Lelystad