.

Erfgoed

Erfgoed

Het erfgoedproject sluit aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs. Het project valt zowel onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie als onder het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. In dit laatste leergebied oriënteren leerlingen zich op hun omgeving, waarbij ze onder meer gebruik maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is erfgoed nauw verbonden met geschiedenis en het ontwikkelen van historisch besef, dat ook onder laatstgenoemd leergebied valt.

Leerlingen leren door het werken met erfgoed beter kijken en vragen stellen. Zo ontwikkelen zij een onderzoekende houding ten opzichte van hun omgeving en kunnen zij hun bevindingen op dit terrein ook aan andere presenteren.


Project: Schepen in de polder