Project op maat

Op Basisschool De Ark in Espel (Noordoostpolder) maakte het op maat voor de school geschreven project “Scheepswrakken in de polder” onderdeel uit van een breder erfgoedproject. Tijdens de introductielessen in de onder-, midden- en bovenbouw maakte de leerlingen op speelse wijze kennis met scheepsarcheologie en het maritieme erfgoed in hun dorp en de omgeving.

  

  

  

  

In de klas bereiden de leerlingen zich voor op de verwerkingsles.

Tijdens twee creatieve middagen verwerkten de leerlingen in groepjes de opgedane kennis in een eigen scheepsopgraving. Deze werden tentoongesteld op de erfgoedpresentatie voor ouders en andere belangstellenden.

  

  

  

Een moeder en dochtertje bekijken de resultaten. Moeder vraagt aan haar kind wat de blauw-witte paal met het rode scheepje in top bij de opgraving betekent. Dochter antwoordt: ”Weet je dat niet, daar hebben ze ergens een boot in de grond verstopt”.