.

boucharderen
Bronner
brons
bronsgieten
Bronzen beelden
bun
C14 datering
C14-dateringsmethode
Campendonk
carrara-marmer
cartouche
circe-perdue
ciseleren
citer
compositie
consistorie
constructie
constructivisme
constructivisten
Kunstenaars die kunstwerken maken in de stijl van het constructivisme, een stroming in de beeldhouwkunst die men herkent aan de gelijkvormigheid, symmetrie en helderheid van opbouw.
constructivistisch
construeren
contra posto
cookie
cortenstaal
cultuurmonument